Google+
Program Innowacyjna GospodarkaProgram Innowacyjna GospodarkaProgram Innowacyjna GospodarkaProgram Innowacyjna GospodarkaProgram Innowacyjna Gospodarka

Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiegoo

Organizacje współpracujące

 

Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" został zarejestrowany 12 maja 2006 roku.
W skład Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” wchodzą gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew (Powiat Legionowski) oraz gminy: Dąbrówka i Radzymin (Powiat Wołomiński) – jako partnerzy publiczni. Partnerami społecznymi są: Stowarzyszenie "Młodzi dla rozwoju" EMKA, Stowarzyszenie "Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock", Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Gminy Jabłonna "Humanus", Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych i Pensjonatów "Woda i Las", Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Gminie Nieporęt, Stowarzyszenie Wspierania Kultury i Folkloru Polskiego
Celem działalności Związku Stowarzyszeń jest głównie podnoszenie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast.  Stowarzyszenie opiera się na społecznej działalności członków. Łączy wysiłki osób fizycznych, w tym przedsiębiorców i rolników, stowarzyszeń obywatelskich, państwowych i spółdzielczych podmiotów prawnych działających na terenie oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Działalność Związku Stowarzyszeń adresowana jest do osób i podmiotów zamieszkałych lub prowadzących działalność na obszarze wyżej wymienionych gmin. Można korzystać z funduszy pomocowych zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju i przyznanych przez instytucję zarządzającą według zasad określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program ten przewiduje następujące działania:

  • dla rolników – różnicowanie w kierunku działalności nierolnicze,
  • dla pozostałych – tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa,
  • dla samorządów terytorialnych i związków wyznaniowych – odnowa i rozwój wsi,
  • dla wszystkich – "małe projekty".


Pierwszeństwo w uzyskiwaniu wsparcia będą miały osoby i podmioty zaangażowane bezpośrednio w działalność Lokalnej Grupy Działania.

Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" realizuje programy PROW 2007 – 2013 i LEADER+ 2004 – 2006.

 


Źródło: www.partnerstwozalewu.org.pl

 Kontakt:
Ul. Sikorskiego 11, pok. 413 | 05-119 Legionowo

tel.: +48 (22) 764-04-13

www.partnerstwozalewu.org.pl | biuro@partnerstwozalewu.org.pl

X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję