Google+
Program Infrastruktura i ŚrodowiskoProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoProgram Infrastruktura i Środowisko
program operacyjny pomoc techniczna

Proces składania wniosków o dotacje, ich rozpatrywania przez odpowiednie instytucje, oraz samej decyzji o ich przyznaniu, lub nie jest bardzo złożony. Zajmuje się nim wiele instytucji zarówno w ujęciu wertykalnym, jak i horyzontalnym. Dlatego niezbędne jest to, aby istniało jakieś ciało nadrzędne zajmujące się kontrolą swobody, oraz sprawności przebiegu procesów wnioskowych, takim rozwiązaniem jest program operacyjny pomoc techniczna. Jest to jeden z siedmiu programów operacyjnych służących realizacji narodowej strategii spójności mającej na celu zniwelować różnice w rozwoju społeczno gospodarczym między regionami unii europejskiej. W przeciwieństwie do innych programów jego adresatem nie są przedsiębiorcy, instytucje prywatne, czy publiczne, albo organizacje pozarządowe, ale instytucje zarządzające i przyznające beneficjentom fundusze unijne.  To instytucje sprawdzające wnioski, badające dokumentację i decydujące o tym, kto otrzyma dotacje na swój projekt. Instytucje zarządzające, wdrażające i pośredniczące. Program zajmuje się również rozpowszechnianiem informacji, oraz promowaniem operacji funduszy strukturalnych. Celami programu operacyjnego pomoc techniczna jest dbałość o nie opóźnianie się przyznawania dotacji, szeroką i konkretną informację dla wszystkich ubiegających się o dotacje, oraz pomoc przy jej uzyskiwaniu. Jednym zdaniem, program operacyjny pomoc techniczna zajmuje się kontrolą całego procesu wnioskowania o dotacje unijne. Na każdym szczeblu, od złożenia wniosku, przez jego rozpatrywanie, aż po decyzję o przyznaniu funduszy i wykonaniu tej decyzji.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję