Google+
Szwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacje

Akredytacje, wyróżnienia

Kadra Bońkowski Consulting jest akredytowanym wykonawcą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo” przyznawanej przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w zakresie specjalizacji:

 Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej
 Innowacje i nowe technologie
 Wprowadzanie przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne
 Tworzenie sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw
 Łączenie się przedsiębiorstw
 Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności  

X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję