Google+
Program Operacyjny Rozwój Polski WschodniejProgram Operacyjny Rozwój Polski WschodniejProgram Operacyjny Rozwój Polski WschodniejProgram Operacyjny Rozwój Polski WschodniejProgram Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Fundacja eBiznes Club

Fundacja eBiznes Club    
Ul. Pułtuska 56
05-140 Serock

Fundacja eBiznes Club została ustanowiona przez Krzysztofa Edwarda Bońkowskiego i Małgorzatę Bońkowską w maju 2010 roku z siedzibą w Serocku. Krzysztof Edward Bońkowski jest prezesem Fundacji e BiznesClub. W Radzie Fundacji eBiznes Club są Małgorzata Bońkowska oraz Adrian Pogocki.

Fundacja eBiznes Club zajmuje się m. in.:

inicjowaniem i wspieraniem nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w tym sieci prywatnych inwestorów oraz Venture Capital, partnerstwa publiczno-prywatnego, usług finansowo-kapitałowych oraz przekształceń własnościowych, jak również pomoc i doradztwo w kojarzeniu partnerów pomiędzy sektorem małego i średniego biznesu, badań i nauki, organizacji pozarządowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego,
propagowaniem idei współpracy w oparciu o technologie informatyczne i komunikacyjne skupione w obszarze rozwoju innowacji, eBiznesu, eUsług, eGoverment, eLearningu, automatyzacji procesów biznesowych i innych rozwiązań zwiększających efektywność wymiany informacji współpracy,
rozwijaniem i umacnianiem postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego zaawansowane technologie informatyczne i komunikacyjne poprzez aktywizację młodych przedsiębiorców, studentów i młodzieży na wsi i w miastach oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym.


X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję