Google+
Norweski Mechanizm FinansowyNorweski Mechanizm FinansowyNorweski Mechanizm FinansowyNorweski Mechanizm Finansowy

Nasi partnerzy

Realizacja skomplikowanych projektów częstokroć związana jest z budowaniem relacji partnerskich z licznymi organizacjami. Bońkowski Consulting posiada liczne doświadczenia nie tylko w kojarzeniu międzynarodowych partnerów, acz przede wszystkim w budowaniu konsorcjów i kooperacji przy realizacji projektów na terenie kraju, w szczególności w oparciu o finansowanie z Unii Europejskiej.
 

 

 
W naszych działaniach aktywnie wspierają nas nasi partnerzy, a w szczególności: 
 • Organizacje współpracujące
  • Kontakt:
   ul. Górnośląska 5 | 00-443 Warszawa 

   tel: +48 (22) 622 77 39 | +48 (22) 622-77-40 | fax: +48 (22) 622 77 81 

   www.skwp.pl | 
    
   Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Od 1907 roku, Stowarzyszenie nieustannie dokłada starań, by jego członkowie nie tylko odznaczali się najwyższej jakości kompetencjami technicznymi, ale też postępowali zgodnie z rygorystycznymi standardami etyki.


   W dobie globalizacji i integracji europejskiej Stowarzyszenie dzięki swoim doświadczeniom i ugruntowanej pozycji dąży do rozwijania rachunkowości i rewizji finansowej, by odzwierciedlały dokonujące się nieustannie zmiany i spełniały wymogi globalnie uznawanych standardów. Dążenie to potwierdzane jest codzienną pracą i zaangażowaniem członków Stowarzyszenia zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym.


   Stowarzyszenie poczuwa się do odpowiedzialności za pomoc najsłabszym, by mogli oni się znaleźć w gronie najlepszych. Rozwijanie talentów wśród młodych ludzi i promocja nowych kadr poprzez umożliwienie im zdobycia gruntownej wiedzy jest jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia. Natomiast dla tych, którzy już poznali tajniki zawiłej sztuki, jaką jest rachunkowość i rewizja finansowa, Stowarzyszenie oferuje możliwość ustawicznego doskonalenia wiedzy i zapoznawania się z najnowszymi rozwiązaniami polskimi i międzynarodowymi.


   XXI wiek niesie ze sobą nowe, trudne wyzwania. Szybko zmieniające się przepisy prawa i warunki prowadzenia działalności wymagają od środowiska zawodu księgowych i finansistów ciągłego przystosowywania się. Zadania stawiane tej grupie zawodowej mają coraz bardziej interdyscyplinarny i złożony charakter. W tych nowych warunkach Stowarzyszenie reprezentuje wszystkich przedstawicieli środowiska zawodowego, pomagając im w nadążaniu za duchem czasów.


   Status członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce daje duże możliwości, dzięki którym można:
   •    uzupełnić i rozwijać wiedzę zawodową przez uczestnictwo w bezpłatnych odczytach i zebraniach dyskusyjnych,
   •    uzyskać bezpłatne porady i konsultacje w sprawach zawodowych oraz otrzymać bezpłatne biuletyny informujące o działalności SKwP,
   •    korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu na kursy umożliwiające przygotowanie do zawodu, w tym na samodzielnego lub głównego księgowego oraz na kursy i szkolenia specjalistyczne poświęcone aktualizacji wiedzy lub przygotowujące do egzaminu na dyplomowanego biegłego.

    

   Źródło: www.skwp.pl

    

  • Kontakt:
   ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413 | 05-119 Legionowo 

   tel: +48 (22) 76 40 408 | +48 (22) 76 40 407 | +48 (22) 76 40 413 

   www.lgrzz.pl | 
    

   "Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński" została zarejestrowana 19 lutego 2010 roku.

    

   Jest stowarzyszeniem posiadającym zdolności organizacyjne dla zarządzania środkami publicznymi, opracowującym i wdrażającym strategię rozwoju, projekty współpracy między podobnymi grupami  w kraju i na terenie Unii Europejskiej. Zrzesza mieszkańców dla wykorzystania środków publicznych  przeznaczonych na rozwój obszaru oraz poprawę jakości ich życia. Obecne liczy ponad 135  członków, wybierających zarząd komisję rewizyjną i komitet. Komitet składa się z przedstawicieli sektorów: rybackiego, społecznego i gospodarczego oraz publicznego.Podlega kontroli Samorządu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

    

   Misją "Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew  Zegrzyński" jest mobilizacja społeczności lokalnej na rzecz wykorzystania rybackich tradycji i potencjału obszaru Zalewu Zegrzyńskiego dla budowania konkurencyjnego i innowacyjnego regionu w myśl zasad zrównoważonego rozwoju".

    

   Cele ogólne:

    Podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska obszaru LSR jako warunku dla rozwoju rybactwa, turystyki i utrzymania jakości życia mieszkańców,

    Racjonalne wykorzystanie Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju gospodarczego obszaru, a zwłaszcza turystyki i rekreacji,

    Rozwój rybactwa na obszarze "Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński"

    

   Źródło:  http://www.lgrzz.pl

    

  • Kontakt:
   Ul. Sikorskiego 11, pok. 413 | 05-119 Legionowo 

   tel.: +48 (22) 764-04-13 

   www.partnerstwozalewu.org.pl | 
    

   Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" został zarejestrowany 12 maja 2006 roku.
   W skład Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” wchodzą gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew (Powiat Legionowski) oraz gminy: Dąbrówka i Radzymin (Powiat Wołomiński) – jako partnerzy publiczni. Partnerami społecznymi są: Stowarzyszenie "Młodzi dla rozwoju" EMKA, Stowarzyszenie "Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock", Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Gminy Jabłonna "Humanus", Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych i Pensjonatów "Woda i Las", Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Gminie Nieporęt, Stowarzyszenie Wspierania Kultury i Folkloru Polskiego
   Celem działalności Związku Stowarzyszeń jest głównie podnoszenie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast.  Stowarzyszenie opiera się na społecznej działalności członków. Łączy wysiłki osób fizycznych, w tym przedsiębiorców i rolników, stowarzyszeń obywatelskich, państwowych i spółdzielczych podmiotów prawnych działających na terenie oraz jednostek samorządu terytorialnego.

   Działalność Związku Stowarzyszeń adresowana jest do osób i podmiotów zamieszkałych lub prowadzących działalność na obszarze wyżej wymienionych gmin. Można korzystać z funduszy pomocowych zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju i przyznanych przez instytucję zarządzającą według zasad określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program ten przewiduje następujące działania:

   • dla rolników – różnicowanie w kierunku działalności nierolnicze,
   • dla pozostałych – tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa,
   • dla samorządów terytorialnych i związków wyznaniowych – odnowa i rozwój wsi,
   • dla wszystkich – "małe projekty".


   Pierwszeństwo w uzyskiwaniu wsparcia będą miały osoby i podmioty zaangażowane bezpośrednio w działalność Lokalnej Grupy Działania.

   Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" realizuje programy PROW 2007 – 2013 i LEADER+ 2004 – 2006.

    


   Źródło: www.partnerstwozalewu.org.pl

    

  • Kontakt:
   ul. Jagiellońska 59 | 03-301 Warszawa 

   tel: +48 (22) 519 21 00 

   www.kozminski.edu.pl
    
   Akademia Leona Koźmińskiego jest niepubliczną uczelnią akademicką uznawaną za najlepszą w Europie Środkowo-Wschodniej szkołę biznesu szerokiego profilu. Jako jedyni w tej części kontynentu posiadamy najbardziej prestiżową europejską akredytację EQUIS (European Quality Improvement System), nadawaną w wyniku długotrwałej i wszechstronnej oceny przez European Foundation for Management Development w Brukseli.
    
   Naszą misją jest kształcenie na studiach wyższych i rozwój na studiach podyplomowych młodego pokolenia rodzącej się polskiej klasy średniej: przedsiębiorców, menedżerów, prawników, finansistów i kadry administracyjnej. Jesteśmy uczelnią międzynarodową. Prowadzimy studia zarówno po polsku, jak i po angielsku. Przywiązujemy ogromną wagę do nauczania języków obcych, wiedzy o świecie i kontaktów zagranicznych. Wykładają u nas najwybitniejsi uczeni świata i liderzy globalnego biznesu. Współpracujemy stale z laureatami Nagrody Nobla. Obok Polaków edukację zdobywają u nas setki studentów zagranicznych. Naszym studentom zapewniamy możliwość odbycia części studiów w znakomitych uczelniach partnerskich, rozsianych po wszystkich kontynentach.
    
    
   Źródło: www.kozminski.edu.pl

    

 • Specjaliści obsługujący
 •  
  Kontakt:
  Ławy, ul. Brzozowa 3 
  07-411 Rzekuń 
   
   

  Jesteśmy przedsiębiorstwem usługowym szkoleniowo-doradczym profesjonalnie zajmującym się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową.
  Dodatkowo jako jedni z nielicznych doradzamy w sprawach kadrowych. Prowadzimy i wskazujemy jak prawidłowo prowadzić akta osobowe oraz inną dokumentację osobową np. ewidencja czasu pracy.
  Współpracujemy ze specjalistami o bogatym doświadczeniu zawodowym z różnych dziedzin i specjalności z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej, kadr a nawet rachunkowości i finansów. 

  Działamy szczególnie na terenie Ostrołęki, Wyszkowa, Przasnysza i okolic. Realizujemy również zamówienia z terenu całego kraju.
  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i współpracy.
  Świadczymy usługi w zakresie :
  •    Obsługi BHP firmy w ramach stałej umowy i doraźnie
  •    Organizacji i prowadzenia szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ oraz Pierwszej Pomocy dla wszystkich grup zawodowych
  •    Tworzenia wymaganej prawem dokumentacji
  •    Oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego
  •    Audytowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  •    Prowadzenia postępowań powypadkowych
  •    Opracowywania instrukcji oraz procedur z zakresu BHP, PPOŻ.
  •    Doraźnej analizy stanu BHP i ochrony PPOŻ.
  •    Nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji nakazów organów kontrolnych PIP i PIS.
  •     Inne na życzenie klienta w zakresie działalności przedsiębiorstwa
  •    Wyposażania zakładów w gaśnice, przeglądy gaśnic i hydrantów

   

 • Kontakt:
  ul. Stefana Jaracza 10/22 | 00-378 Warszawa 

  tel: +48 (22) 628-04-05 | +48 (22) 622-01-11 

  www.thebrain.pl | 
   
  The Brain jest świetnie rozwijającą i dynamiczną firmą szkoleniową w Warszawie. Współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami prowadząc dla nich szkolenia i warsztaty. Firma zajmuje się szkoleniami komputerowymi, miękkimi, twardymi oraz marketingiem i public relations. The Brain to  także na szkolenia integracyjne i  warsztaty z samorozwoju.
  Zespół The Brain przekonuje, że warto nieustannie się kształcić i szkolić a najbardziej efektywna nauka jest poprzez warsztaty. Firma The Brain to profesjonalny rozwój osobisty, interesujące i nowatorskie pomysły oraz ogromne doświadczenie.


  Źródło: www.thebrain.pl

   

 • Kontakt:
  ul. Husarii 8 | 05-126 Nieporęt 

  tel: +48 (22) 379 77 44 | fax: +48 (22) 379 77 42 

  www.prawo4it.pl | 
   

   

  Jednym z najważniejszych powodów dla których firmy z branży IT decydują się na stosowanie normy ISO 9001 jest prestiż oraz możliwość brania udziału w wielu zamówieniach publicznych i niepublicznych, w których od wykonawców wymaga się najwyższych standardów, dających gwarancję rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia.

   

   

  W tym miejscu należy podkreślić, że prawidłowo zaimplementowana norma to również wartość dodana dla samej firmy, bowiem usystematyzowanie procesów, opisanie obszarów odpowiedzialności, a przede wszystkim – jakże ważne w IT – szczegółowe ustalenie procesu wytwarzania oprogramowania uwzględniając wersjonowanie, testowanie, obsługę zgłoszeń z produkcji, daje szansę na obniżenie kosztów oraz  to, co przyświeca samej normie – podniesienie jakości świadczonych usług.

   


  Prawo 4IT świadczy usługi prawnicze w zakresie:

  •  Porady online dotyczące obszaru IT, prawa pracy i prawa cywilnego;
  •  Sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  •  Przeprowadzanie szkoleń z zakresu:
  •  prawa autorskiego
  •  prawa dla programistów
  •  zamówień publicznych
  •  ochrony danych osobowych

   

  •  przeprowadzanie audytów wewnętrznych przed audytem nadzoru;
  •  możemy być twoim wirtualnym pełnomocnikiem ds. ISO;

   

  Dlaczego Prawo4IT?

  • bo ma doświadczenie we wdrażaniu ISO 9001,
  • oferują specjalistę, który łączy w sobie osobę prawnika, informatyka, pełnomocnika ISO, audytora wewnętrznego i zewnętrznego ISO 9001 w jednym. Wszystkie te umiejętności i kompetencje potwierdzone są nie tylko osiągnięciami, ale licznymi certyfikatami oraz ukończonymi studiami,
  • gwarantują profesjonalizm świadczonych usług,
  • są konkurencyjni, bowiem potrafią wdrożyć ISO 9001 za naprawdę konkurencyjne stawki. 
   

  Źródło: http://www.prawo4it.pl

   

 • Kontakt:
  ul. Kamionkowska 51 | 03-812 Warszawa 

  Infolinia 0801 802 800 | tel: +48 (22) 517 73 33 | fax +48 (22) 517 73 77 

  www.raks.pl | 
   
  RAKS Sp. z o.o. (dawniej MSM Sp. z o.o.) powstała w 1990 roku, jako jedna z pierwszych polskich firm produkujących oprogramowanie wspierające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Początkowym produktem, który zdobył szerokie uznanie użytkowników był program finansowo-księgowy RAKS FK pracujący w systemie DOS.  Kolejnym etapem ewolucji było oprogramowanie RAKS dla systemu Windows składające się z sześciu modułów obsługujących podstawowe dziedziny funkcjonowania firmy.
  Dynamiczny rozwój technologiczny i rosnące wymagania Klientów przyczyniły się do powstania trzeciej generacji oprogramowania - RAKSSQL. To nowoczesny, w pełni zintegrowany system dający nieograniczone możliwości użytkownikom przy zachowaniu kosztów dostosowanych do krajowych realiów.

  Nasz zespół stanowi blisko 50 osobowa grupa wysoko wykwalifikowanych specjalistów: programistów, analityków, serwisantów, handlowców i szkoleniowców, którzy przyczyniają się do pełnego zaspokajania potrzeb stawianych przez naszych Klientów. Posiadamy sieć około 250 Autoryzowanych Partnerów Handlowych i Serwisowych, którzy zapewniają profesjonalne doradztwo i obsługę przedsiębiorcom na terenie całego kraju.
  Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych produktów jest grupa blisko 18 000 firm, które na co dzień korzystają z programów RAKS. Nasze rozwiązania doskonale zaspokajają potrzeby zarówno małych jak i dużych przedsiębiorstw.

  Oprócz dostarczania Klientom nowoczesnych rozwiązań informatycznych, koncentrujemy się na profesjonalnej obsłudze klienta, oraz zapewnieniu usług szkoleniowych, doradczych i integracyjnych jako kompleksowego pakietu. Dzięki temu nasi Klienci mogą w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez nowoczesne systemy informatyczne RAKS. Gwarantujemy pełną obsługę  wdrożonych rozwiązań oraz ich  bieżące dopasowywanie do zmieniających się warunków rynkowych.

  Według raportów rynkowych opracowywanych corocznie przez firmy marketingowe RAKS Sp. z o.o. znajduje się w pierwszej 10-ce polskich producentów oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.
   
  Źródło: www.raks.pl
   
 • Kontakt:
  ul. Marcelińska 90 | 60-324 Poznań 

  tel: +48 (61) 630 60 05 | fax: +48 (61) 860 27 22 

  www.payu.pl | 
   
  Platnosci.pl to system adresowany do wszystkich serwisów o charakterze eCommerce, które dla swojej aktywności wymagają profesjonalnych rozwiązań płatniczych. Platnosci.pl to szybkie, bezpieczne i proste metody zapłaty za towary oraz usługi oferowane w Internecie, tak aby klienci odczuwali pełen komfort i wygodę. Lata doświadczeń, poparte profesjonalnym zapleczem technicznym oraz prawnym pozwalają nam zaproponować bezkonkurencyjny system do obsługi płatności internetowych.

   

  Źródło: www.payu.pl

   

 • Kontakt:
  ul. Wąwozowa 11/4 | 02-796 Warszawa 

  www.motokariera.pl |  

  tel: +48 604 112 600 | +48 608 023 023 | fax: +48 (22) 85 91 150
   
  Motokariera to firma specjalizująca się w przeprowadzaniu „szytych na miarę”, skutecznych rekrutacji dedykowanych podmiotom z branży motoryzacyjnej (w tym jedynych na rynku rekrutacji z pogłębionym audytem dla działów obsługi posprzedażnej), proponuje również usługi związane ze wspieraniem rozwoju kariery prowadząc program dla pasjonatów motoryzacji „Agent Twojej Kariery” oraz doradztwo prawne dla pracowników, a także usługi związane poszerzaniem kompetencji zespołów (szkolenia miękkie i kursy językowe). Firma prowadzi również portal www.motokariera.pl dedykowany pracy w branży motoryzacyjnej, który pozwala pracownikom branży motoryzacyjnej i pasjonatom na zamieszczenie w bazie swojego CV oraz przeglądanie i odpowiadanie na aktualne ofert pracy z branży.


  MotoKariera - Twoja Kariera na najwyższym biegu!

   

  Źródło: www.motokariera.pl

   

 • Kontakt:
  ul. Nabielaka 6/46 | 00-743 Warszawa 

  tel: +48 (22) 219-57-89 | +48 797 014 882 

  www.domore.pl | 
   
  Do!More jest platformą internetową, która łączy w jednym miejscu i czasie darczyńców oraz beneficjentów. Dzięki Do!More organizacje charytatywne mogą w łatwy, profesjonalny i jednocześnie w pełni transparentny sposób pozyskiwać realnie więcej środków na realizację swoich celów.

   

  Za pośrednictwem Do!More chcemy kreować i promować nowoczesną charytatywność. Pragniemy zmienić obraz dobroczynności w Polsce, która kojarzy się dzisiaj przede wszystkim z litością, poświęceniem i wyrzutami sumienia. Dążymy do tego, by dobroczynność działa się niejako ''przy okazji'' - rzeczy ważnych albo nieistotnych, śmiesznych i zupełnie zwariowanych. Niech radość i zabawa ma działanie dobroczynne dla wszystkich!

  Źródło:www.domore.pl

   

 • Zaprzyjaźnione miejsca
 

 

 
Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@bonkowski-consulting.pl 
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję