Google+
Program operacyjny Kapitał LudzkiProgram operacyjny Kapitał LudzkiProgram operacyjny Kapitał LudzkiProgram operacyjny Kapitał LudzkiProgram operacyjny Kapitał Ludzki
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Smocza 27
01-048 Warszawa
tel./fax: (22) 838-02-61
http://www.fund.org.pl/

 

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw powstała w wyniku XIX Światowego Kongresu Small Businessu (International Business Congres - ISBC), który odbył się w Polsce. Została powołana do życia w listopadzie 1992 roku przez Izbę Rzemieślniczą i Małej Przedsiębiorczości w Warszawie.

Fundacja jest organizacją pozarządową działającą "non-profit". Współpracuje z instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi zajmującymi się rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw oraz tematyką integracji europejskiej. Celem działania Fundacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce oraz propagowanie idei Światowych Kongresów Small Businessu. Zadania te realizuje poprzez inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu promocję małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Do głównych zadań Fundacji należą:
 • obsługa programów dotacji Unii Europejskiej realizowana jako zadanie Regionalnej Instytucji Finansującej,
 • prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Doradczego świadczącego bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców,
 • organizacja Ogólnopolskiego Forum Gospodarczego Małych i średnich Przedsiębiorstw – dorocznego spotkanie przedsiębiorców polskich z przedstawicielami Parlamentu, Rządu oraz organizacji wspierających rozwój sektora msp.
 • organizacja Mazowieckich Spotkań Przedsiębiorców – dorocznych spotkań przedsiębiorców mazowieckich z władzami Mazowsza (Marszałkiem Województwa, Wojewodą, Prezydentami Miast, przedstawicielami samorządów administracji terytorialnej, itp.)
 • wdrażanie oraz promocja inicjatyw kolejnych Światowych Kongresów Small Businessu (ISBC) w szczególności Kongresu organizowanego w Warszawie w 2004 r.
 • prowadzenie Centrum Doradztwa Finansowego i Proeuropejskiego „PRO-EURO”

Od roku 2001 Fundacja MSP zajmuje się obsługą programów dotacji Unii Europejskiej (Phare 2000 i Phare 2001 SSG, Phare 2002, Phare 2003 SSG, fundusze strukturalne) jako Regionalna Instytucja Finansująca. Działania w tym zakresie obejmują m.in.:
 • pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje,
 • promocję programów wśród przedsiębiorców,
 • ocenę wniosków pod względem formalnym, administracyjnym i merytorycznym (w zależności od programu)
 • monitoring działań wnioskodawców,
 • rozliczanie wniosków w wypłatę dotacji, oraz inne działania.

W ramach swojej działalności jako Punkt Konsultacyjno-Doradczy Fundacja udziela bezpłatnych informacji i konsultacji:
 • informacje i konsultacje prawne, podatkowe, marketingowe i finansowe,
 • informacje o programach dotacji, konsultacje dot. wypełniania wniosków o dotacje,
 • informacje związane z uruchomianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Fundacja prowadzi również Centrum Doradztwa Finansowego i Proeuropejskiego „PRO-EURO”, które spełnia funkcje informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie zagadnień związanych z funkcjonowaniem firm na zintegrowanym rynku europejskim.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw promuje idee Światowych Kongresów Small Businessu, występuje w szczególności jako organizator (wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości) 31 Światowego Kongresu Small Businessu (31st International Small Business Congress – 31 ISBC),  mającego miejsce w 2004 r. w Warszawie. Światowe Kongresy Small Businessu mają  ponad 30-letnią tradycję i corocznie gromadzą małe i średnie przedsiębiorstwa, przedstawicieli organizacji biznesowych, rządów i parlamentów z całego świata. Celem Kongresu jest promocja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, inicjowanie współpracy biznesowej w środowisku międzynarodowym oraz podkreślenie roli MSP dla rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych krajów. O randze ISBC świadczy fakt, że odbywają się one pod patronatem głowy państwa w osobie Prezydenta lub Króla.

Do ważnych obszarów działania Fundacji należy również organizacja: Ogólnopolskich Forum Gospodarczych Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Mazowieckich Spotkań Przedsiębiorców, szkoleń, seminariów oraz spotkań członków Klubu Przedsiębiorców.

Od  1996 r. Fundacja jest częścią ogólnopolskiej sieci Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU). Podstawową strukturę KSU stanowi sieć ponad 140 regionalnych ośrodków, które świadczą usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, finansowe i inne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Podstawowym celem KSU jest podniesienie konkurencyjności polskich MSP poprzez dostarczanie im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług oraz przygotowanie ich do procesu integracji z Unią Europejską. Krajowy System Usług dla MSP powstał w 1996 r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), która wspiera system organizacyjnie i merytorycznie.

 Źródło: www.fund.org.pl
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję