Google+
dotacje unijne Pułtuskdotacje unijne Pułtuskdotacje unijne Pułtuskdotacje unijne Pułtuskdotacje unijne Pułtusk
Fundacja Europejska Akademia Dyplomacji
Europejska Akademia Dyplomacji
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel. 0 22 201 25 61
faks: 0 22 205 06 35
e-mail: akademia@diplomats.pl
www.diplomats.pl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europejska Akademia Dyplomacji jest instytucją edukacyjną, która kształci kadry na potrzeby polskiej administracji, w tym w szczególności dyplomacji oraz biznesu krajowego i międzynarodowego.

W ramach głównego programu "Akademia Młodych Dyplomatów" oraz szkoleń na konkursy otwarte EAD, jako jedyna instytucja w Polsce, przygotowuje od ponad 5-ciu lat studentów i młodych absolwentów do procesów rekrutacji do polskiej służby zagranicznej, polskiej służby cywilnej oraz do instytucji europejskich i międzynarodowych. Poprzez szeroką gamę oferowanych szkoleń kompetencyjnych, językowych i wizyt studyjnych Fundacja działa również na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych przedstawicieli polskiej administracji publicznej i biznesu.

Od 2004 roku nasze programy ukończyło ponad 1500 osób z Polski i zagranicy. Wśród nich jest wielu obecnych pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, struktur Unii Europejskiej oraz instytucji i firm międzynarodowych.

Europejska Akademia Dyplomacji realizuje swoje cele w ramach następujących programów:
Akademia Młodych Dyplomatów � program roczny dla studentów ostatnich lat studiów i młodych absolwentów przygotowujący do pracy w polskiej dyplomacji, służbie cywilnej i instytucjach międzynarodowych.

Polsko-Amerykański Parlamentarny Program Wymiany Młodzieży- realizowany na zlecenie rządów USA i Polski miesięczny pilotażowy program wymiany młodzieży licealnej polskiej i amerykańskiej.

Kształcenie językowe - realizowane przez cały rok specjalistyczne szkolenia językowe (angielski i włoski) dla osób pragnących poszerzyć swoje słownictwo dyplomatyczne, prawnicze i ekonomiczne.

Wizyty studyjne - organizowane na zlecenie administracji publicznej wizyty urzędników instytucji UE w Polsce lub polskich urzędników w instytucjach Unii Europejskiej.

Szkolenia otwarte - szeroki wybór szkoleń kompetencyjne otwartych dla  osób chcących podnieść swoje umiejętności z zakresu protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre, wystąpień publicznych i różnic międzykulturowych; jak również do osób przygotowujących się do aplikacji dyplomatyczno-konsularnej czy konkursów unijnych.

Szkolenia zamknięte - szkolenia kompetencyjne realizowane na indywidualne zlecenie instytucji publicznych i prywatnych.

 
Źródło: www.diplomats.pl
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję