Google+
Program Europejskiej Współpracy TerytorialnejProgram Europejskiej Współpracy TerytorialnejProgram Europejskiej Współpracy TerytorialnejProgram Europejskiej Współpracy TerytorialnejProgram Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Dotacje na rozpoczęcie działalności 2014

Do dyspozycji są dwa najpopularniejsze typy dotacji dla osób pragnących podjąć prowadzenie działalności gospodarczej. Pierwsze z budżetu państwa możliwe do pozyskania w powiatowych urzędach pracy. Drugie z budżetu unijnego do pozyskania przez polską agencję rozwoju przedsiębiorczości, realizowane na szczeblu centralnym i regionalnym. Aby ubiegać się o dotacje z urzędu pracy należy spełnić kilka norm, między innymi musi to być pierwsza zapomoga dotycząca otwarcia działalności gospodarczej, na czas nie krótszy niż 12 miesięcy. W przypadku dotacji z unii mamy do czynienia z programem operacyjnym innowacyjna gospodarka, oraz z programem infrastruktura i środowisko. W przypadku pierwszego programu kładziony jest nacisk na modernizację i innowacyjność w procesach produkcyjnych, oraz świadczeniu usług. Niesie to za sobą wzrost wydajności, zmniejszenie kosztów pracy i możliwość zgromadzenia większych zasobów na inwestycje w kapitał ludzki, maszyny, albo wzrost płac dla pracowników. Nie wspominając o wzroście konkurencyjności samego przedsiębiorstwa na rynku. Dotacje na rozpoczęcie działalności 2014 były również lokowane w program infrastruktura i środowisko. Przedsiębiorstwa chcące stworzyć kompromis między dbałością o środowisko naturalne, a stworzeniem dochodowych zakładów np. energetycznych na przykładzie ferm wiatrowych.  Są to idealne przykłady na połączenie dbałości o środowisko naturalne, przy jednoczesnym podnoszeniu standardu życia ludzi, wraz z rozwojem nauki i ekologią. Dotacje na podjęcie działalności są wspaniałą alternatywą dla pracy na etacie, która staje się co raz mniej atrakcyjna dla młodych i nie tylko młodych ludzi.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję