Google+
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Dotacje na rozpoczęcie działalności 2014

Do dyspozycji są dwa najpopularniejsze typy dotacji dla osób pragnących podjąć prowadzenie działalności gospodarczej. Pierwsze z budżetu państwa możliwe do pozyskania w powiatowych urzędach pracy. Drugie z budżetu unijnego do pozyskania przez polską agencję rozwoju przedsiębiorczości, realizowane na szczeblu centralnym i regionalnym. Aby ubiegać się o dotacje z urzędu pracy należy spełnić kilka norm, między innymi musi to być pierwsza zapomoga dotycząca otwarcia działalności gospodarczej, na czas nie krótszy niż 12 miesięcy. W przypadku dotacji z unii mamy do czynienia z programem operacyjnym innowacyjna gospodarka, oraz z programem infrastruktura i środowisko. W przypadku pierwszego programu kładziony jest nacisk na modernizację i innowacyjność w procesach produkcyjnych, oraz świadczeniu usług. Niesie to za sobą wzrost wydajności, zmniejszenie kosztów pracy i możliwość zgromadzenia większych zasobów na inwestycje w kapitał ludzki, maszyny, albo wzrost płac dla pracowników. Nie wspominając o wzroście konkurencyjności samego przedsiębiorstwa na rynku. Dotacje na rozpoczęcie działalności 2014 były również lokowane w program infrastruktura i środowisko. Przedsiębiorstwa chcące stworzyć kompromis między dbałością o środowisko naturalne, a stworzeniem dochodowych zakładów np. energetycznych na przykładzie ferm wiatrowych.  Są to idealne przykłady na połączenie dbałości o środowisko naturalne, przy jednoczesnym podnoszeniu standardu życia ludzi, wraz z rozwojem nauki i ekologią. Dotacje na podjęcie działalności są wspaniałą alternatywą dla pracy na etacie, która staje się co raz mniej atrakcyjna dla młodych i nie tylko młodych ludzi.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję