Google+
Szwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacje
Leanpassion Sp. z o.o.

Leanpassion Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 48

02-146 Warszawa

warszawa@leanpassion.pl

 

 

www.leanpassion.pl

 

 

W 2017 Leanpassion zostało partnerem merytorycznym Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). ABSL jest wiodącą organizacją reprezentującą nowoczesne usługi dla biznesu w Polsce. Zrzesza 180 globalnych inwestorów wraz z 700 centrami usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), badawczo-rozwojowymi (Research&Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora. W centrach zrzeszonych zatrudnionych jest obecnie blisko 200 tys. osób – ekspertów różnych dziedzin, co stanowi źródło największej liczby miejsc pracy w obrębie sektora prywatnego.

 

Misją Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) jest rozwój potencjału sektora nowoczesnych usług dla biznesu, jak i stała praca – wspólnie z agendami rządowymi, samorządowymi czy uczelniami wyższymi – na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dbanie o wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

 

Leanpassion, dzięki swojemu 11-letniemu doświadczeniu w przeprowadzaniu transformacji biznesowych, chce wspierać merytorycznie ABSLw wyznaczaniu standardów i kierunków rozwoju branży. Chcemy wspólnie inspirować do wdrażania najlepszych praktyk w zakresie doskonałości operacyjnej, angażowania pracowników, standardów zarządzania.

 

 

źródło: www.leanpassion.pl

X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję