Google+
dotacje unijne Warszawadotacje unijne Warszawadotacje unijne Warszawadotacje unijne Warszawa
program infrastruktura i środowisko

Jak powszechnie wiadomo jednym z priorytetów unii europejskiej jest dbałość o środowisko naturalne. Bardzo znany jest tu program natura 2000 chroniący obszary szczególnie unikalne ze względu na swój biosystem. Dbałość o takie obszary to pośrednio dbałość o powietrze jakim oddychamy. Dlatego też tak ważne jest szukanie kompromisu pomiędzy nowoczesną gospodarką, a dbałością o środowisko naturalne, które ma olbrzymi wpływ na nasze zdrowie i  komfort naszego życia. Szczególnie po dekadach zanieczyszczających środowisko elektrowniach zasilanych węglem, które zatruwały i dalej zatruwają atmosferę w krajach Europy. Działaniem, które łączy priorytety rozwoju gospodarczego i dbałości o naturę jest program infrastruktura i środowisko. Wśród celów programu zwraca się baczną uwagę na budowę infrastruktury z poszanowaniem warunków naturalnych, oraz tworzenia alternatywnych dróg transportu między ośrodkami miejskimi. Ważnym celem jest też dywersyfikacja źródeł energii dla Polski i zmniejszenie jej użycia przez gospodarkę. Jako przykład takiego działania można przytoczyć budowę farm wiatrowych i innych źródeł odnawialnej energii. Bardzo istotny jest też rozwój ośrodków akademickich nastawiających swoją działalność edukacyjną na rozwój nowych technologii, szczególnie tych, które pozwolą odciążyć i gospodarkę i środowisko naturalne. Troską otacza się również dbałość o kulturę i dziedzictwo jako czynniki budujące atrakcyjność danego państwa na globalnym rynku turystycznym. Te wszystkie działania mają sprawić, że będziemy żyć na obszarze o wydajnej i ekologicznej gospodarce, na którym zachowane będą enklawy dziewiczego środowisko naturalnego.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję