Google+
Program Innowacyjna GospodarkaProgram Innowacyjna GospodarkaProgram Innowacyjna GospodarkaProgram Innowacyjna Gospodarka
dotacje na otwarcie firmy z urzędu pracy

Dzięki powiatowemu urzędowi pracy możemy otrzymać jednorazowe wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej. Obecnie może ono wynieść nie więcej niż 500% średniego wynagrodzenia publikowanego przez GUS, co przekłada się na kwotę około 20 tysięcy złotych. Przysługuje nam również prawo do refundacji do 80% udokumentowanych kosztów – nie więcej niż wartość średniego wynagrodzenia - za pomoc prawną, konsultacje, czy doradztwo. Warunkiem otrzymania dotacji jest niekorzystanie w przeszłości ze środków z funduszy pracy, albo innych środków pomocy publicznej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, albo rolniczej. Jednym z warunków jest również nie odmówienie bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy w ciągu 12 miesięcy od złożenia wniosku o dotacje na otwarcie firmy z urzędu pracy. Decyzję o udzielnie, bądź nie udzieleniu dotacji podejmuje starosta w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Umowa z powiatowym urzędem pracy zobowiązuje nas do wydatkowania środków zgodnie z ich przeznaczeniem i udokumentowania i rozliczenia dotacji zgodnie z terminem. W przypadku zakończenia działalności przed upływem 12 miesięcy, wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, lub niedotrzymanie innych warunków umowy należy zwrócić dotację w ciągu 30 dni od wezwania starosty wraz z odsetkami. Skorzystanie z takiej dotacji, może być ciekawą alternatywą dla ludzi, którzy z jakichś powodów nie chcą pracować na etacie, a chcą spróbować prowadzenia działalności gospodarczej. Alternatywą są również dotacje unijne.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję