Google+
Innowacyjna Gospodarka dotacjeInnowacyjna Gospodarka dotacjeInnowacyjna Gospodarka dotacjeInnowacyjna Gospodarka dotacjeInnowacyjna Gospodarka dotacje

Studia wykonalności

W fazie przygotowania dokumentacji projektowej ubiegającej się o dotacje unijne czy też dokumentacji inwestycji, wniosku kredytowego – kluczowym elementem okazuje się studium wykonalności.  

 
Dobrze rokujące koncepcje są poddawane badaniom ze względu na ich wykonalność. Proces ten dotyczy aspektów uszeregowanych zgodnie z metodologią PESTEM, tj:
 
 politycznych
 ekonomiczno-finansowych
 społeczno-kulturowych
 techniczno-technologicznych
 ekologiczno-przyrodniczych
 międzynarodowych
 
Studium wykonalności dogłębnie analizuje przedmiot inwestycji wskazując jego potencjał rynkowy w długim horyzoncie czasowym. Analiza podparta jest odniesieniami do licznych dokumentów źródłowych, częstokroć poprzedzona jest badaniami. 
 
Firma Bońkowski Consulting oferuje przygotowanie studiów wykonalności zgodnych z wytycznymi danego działania finansowanego przez UE, który w sposób właściwy zaprezentuje projekt ubiegający się o dofinansowanie. Nadmienić należy również, iż przygotowanie dokumentacji w większości przypadków jest kosztem kwalifikowanym projektu, współfinansowanym z UE.  
 
Konsultanci naszej firmy dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu wykonali liczne projekty związane z przygotowaniem studium wykonalności z różnych sektorów i branż. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami oraz do współpracy!  
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję