Google+
Norweski Mechanizm FinansowyNorweski Mechanizm FinansowyNorweski Mechanizm FinansowyNorweski Mechanizm Finansowy

Nasi partnerzy

Realizacja skomplikowanych projektów częstokroć związana jest z budowaniem relacji partnerskich z licznymi organizacjami. Bońkowski Consulting posiada liczne doświadczenia nie tylko w kojarzeniu międzynarodowych partnerów, acz przede wszystkim w budowaniu konsorcjów i kooperacji przy realizacji projektów na terenie kraju, w szczególności w oparciu o finansowanie z Unii Europejskiej.
 

 

 
W naszych działaniach aktywnie wspierają nas nasi partnerzy, a w szczególności: 
 • Organizacje współpracujące
  • Kontakt:
   ul. Górnośląska 5 | 00-443 Warszawa 

   tel: +48 (22) 622 77 39 | +48 (22) 622-77-40 | fax: +48 (22) 622 77 81 

   www.skwp.pl | 
    
   Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Od 1907 roku, Stowarzyszenie nieustannie dokłada starań, by jego członkowie nie tylko odznaczali się najwyższej jakości kompetencjami technicznymi, ale też postępowali zgodnie z rygorystycznymi standardami etyki.


   W dobie globalizacji i integracji europejskiej Stowarzyszenie dzięki swoim doświadczeniom i ugruntowanej pozycji dąży do rozwijania rachunkowości i rewizji finansowej, by odzwierciedlały dokonujące się nieustannie zmiany i spełniały wymogi globalnie uznawanych standardów. Dążenie to potwierdzane jest codzienną pracą i zaangażowaniem członków Stowarzyszenia zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym.


   Stowarzyszenie poczuwa się do odpowiedzialności za pomoc najsłabszym, by mogli oni się znaleźć w gronie najlepszych. Rozwijanie talentów wśród młodych ludzi i promocja nowych kadr poprzez umożliwienie im zdobycia gruntownej wiedzy jest jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia. Natomiast dla tych, którzy już poznali tajniki zawiłej sztuki, jaką jest rachunkowość i rewizja finansowa, Stowarzyszenie oferuje możliwość ustawicznego doskonalenia wiedzy i zapoznawania się z najnowszymi rozwiązaniami polskimi i międzynarodowymi.


   XXI wiek niesie ze sobą nowe, trudne wyzwania. Szybko zmieniające się przepisy prawa i warunki prowadzenia działalności wymagają od środowiska zawodu księgowych i finansistów ciągłego przystosowywania się. Zadania stawiane tej grupie zawodowej mają coraz bardziej interdyscyplinarny i złożony charakter. W tych nowych warunkach Stowarzyszenie reprezentuje wszystkich przedstawicieli środowiska zawodowego, pomagając im w nadążaniu za duchem czasów.


   Status członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce daje duże możliwości, dzięki którym można:
   •    uzupełnić i rozwijać wiedzę zawodową przez uczestnictwo w bezpłatnych odczytach i zebraniach dyskusyjnych,
   •    uzyskać bezpłatne porady i konsultacje w sprawach zawodowych oraz otrzymać bezpłatne biuletyny informujące o działalności SKwP,
   •    korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu na kursy umożliwiające przygotowanie do zawodu, w tym na samodzielnego lub głównego księgowego oraz na kursy i szkolenia specjalistyczne poświęcone aktualizacji wiedzy lub przygotowujące do egzaminu na dyplomowanego biegłego.

    

   Źródło: www.skwp.pl

    

  • Kontakt:
   ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413 | 05-119 Legionowo 

   tel: +48 (22) 76 40 408 | +48 (22) 76 40 407 | +48 (22) 76 40 413 

   www.lgrzz.pl | 
    

   "Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński" została zarejestrowana 19 lutego 2010 roku.

    

   Jest stowarzyszeniem posiadającym zdolności organizacyjne dla zarządzania środkami publicznymi, opracowującym i wdrażającym strategię rozwoju, projekty współpracy między podobnymi grupami  w kraju i na terenie Unii Europejskiej. Zrzesza mieszkańców dla wykorzystania środków publicznych  przeznaczonych na rozwój obszaru oraz poprawę jakości ich życia. Obecne liczy ponad 135  członków, wybierających zarząd komisję rewizyjną i komitet. Komitet składa się z przedstawicieli sektorów: rybackiego, społecznego i gospodarczego oraz publicznego.Podlega kontroli Samorządu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

    

   Misją "Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew  Zegrzyński" jest mobilizacja społeczności lokalnej na rzecz wykorzystania rybackich tradycji i potencjału obszaru Zalewu Zegrzyńskiego dla budowania konkurencyjnego i innowacyjnego regionu w myśl zasad zrównoważonego rozwoju".

    

   Cele ogólne:

    Podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska obszaru LSR jako warunku dla rozwoju rybactwa, turystyki i utrzymania jakości życia mieszkańców,

    Racjonalne wykorzystanie Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju gospodarczego obszaru, a zwłaszcza turystyki i rekreacji,

    Rozwój rybactwa na obszarze "Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński"

    

   Źródło:  http://www.lgrzz.pl

    

  • Kontakt:
   Ul. Sikorskiego 11, pok. 413 | 05-119 Legionowo 

   tel.: +48 (22) 764-04-13 

   www.partnerstwozalewu.org.pl | 
    

   Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" został zarejestrowany 12 maja 2006 roku.
   W skład Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” wchodzą gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew (Powiat Legionowski) oraz gminy: Dąbrówka i Radzymin (Powiat Wołomiński) – jako partnerzy publiczni. Partnerami społecznymi są: Stowarzyszenie "Młodzi dla rozwoju" EMKA, Stowarzyszenie "Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock", Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Gminy Jabłonna "Humanus", Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych i Pensjonatów "Woda i Las", Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Gminie Nieporęt, Stowarzyszenie Wspierania Kultury i Folkloru Polskiego
   Celem działalności Związku Stowarzyszeń jest głównie podnoszenie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast.  Stowarzyszenie opiera się na społecznej działalności członków. Łączy wysiłki osób fizycznych, w tym przedsiębiorców i rolników, stowarzyszeń obywatelskich, państwowych i spółdzielczych podmiotów prawnych działających na terenie oraz jednostek samorządu terytorialnego.

   Działalność Związku Stowarzyszeń adresowana jest do osób i podmiotów zamieszkałych lub prowadzących działalność na obszarze wyżej wymienionych gmin. Można korzystać z funduszy pomocowych zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju i przyznanych przez instytucję zarządzającą według zasad określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program ten przewiduje następujące działania:

   • dla rolników – różnicowanie w kierunku działalności nierolnicze,
   • dla pozostałych – tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa,
   • dla samorządów terytorialnych i związków wyznaniowych – odnowa i rozwój wsi,
   • dla wszystkich – "małe projekty".


   Pierwszeństwo w uzyskiwaniu wsparcia będą miały osoby i podmioty zaangażowane bezpośrednio w działalność Lokalnej Grupy Działania.

   Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" realizuje programy PROW 2007 – 2013 i LEADER+ 2004 – 2006.

    


   Źródło: www.partnerstwozalewu.org.pl

    

  • Kontakt:
   ul. Jagiellońska 59 | 03-301 Warszawa 

   tel: +48 (22) 519 21 00 

   www.kozminski.edu.pl
    
   Akademia Leona Koźmińskiego jest niepubliczną uczelnią akademicką uznawaną za najlepszą w Europie Środkowo-Wschodniej szkołę biznesu szerokiego profilu. Jako jedyni w tej części kontynentu posiadamy najbardziej prestiżową europejską akredytację EQUIS (European Quality Improvement System), nadawaną w wyniku długotrwałej i wszechstronnej oceny przez European Foundation for Management Development w Brukseli.
    
   Naszą misją jest kształcenie na studiach wyższych i rozwój na studiach podyplomowych młodego pokolenia rodzącej się polskiej klasy średniej: przedsiębiorców, menedżerów, prawników, finansistów i kadry administracyjnej. Jesteśmy uczelnią międzynarodową. Prowadzimy studia zarówno po polsku, jak i po angielsku. Przywiązujemy ogromną wagę do nauczania języków obcych, wiedzy o świecie i kontaktów zagranicznych. Wykładają u nas najwybitniejsi uczeni świata i liderzy globalnego biznesu. Współpracujemy stale z laureatami Nagrody Nobla. Obok Polaków edukację zdobywają u nas setki studentów zagranicznych. Naszym studentom zapewniamy możliwość odbycia części studiów w znakomitych uczelniach partnerskich, rozsianych po wszystkich kontynentach.
    
    
   Źródło: www.kozminski.edu.pl

    

 • Specjaliści obsługujący
 •  
  Kontakt:
  Ławy, ul. Brzozowa 3 
  07-411 Rzekuń 
   
   

  Jesteśmy przedsiębiorstwem usługowym szkoleniowo-doradczym profesjonalnie zajmującym się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową.
  Dodatkowo jako jedni z nielicznych doradzamy w sprawach kadrowych. Prowadzimy i wskazujemy jak prawidłowo prowadzić akta osobowe oraz inną dokumentację osobową np. ewidencja czasu pracy.
  Współpracujemy ze specjalistami o bogatym doświadczeniu zawodowym z różnych dziedzin i specjalności z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej, kadr a nawet rachunkowości i finansów. 

  Działamy szczególnie na terenie Ostrołęki, Wyszkowa, Przasnysza i okolic. Realizujemy również zamówienia z terenu całego kraju.
  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i współpracy.
  Świadczymy usługi w zakresie :
  •    Obsługi BHP firmy w ramach stałej umowy i doraźnie
  •    Organizacji i prowadzenia szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ oraz Pierwszej Pomocy dla wszystkich grup zawodowych
  •    Tworzenia wymaganej prawem dokumentacji
  •    Oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego
  •    Audytowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  •    Prowadzenia postępowań powypadkowych
  •    Opracowywania instrukcji oraz procedur z zakresu BHP, PPOŻ.
  •    Doraźnej analizy stanu BHP i ochrony PPOŻ.
  •    Nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji nakazów organów kontrolnych PIP i PIS.
  •     Inne na życzenie klienta w zakresie działalności przedsiębiorstwa
  •    Wyposażania zakładów w gaśnice, przeglądy gaśnic i hydrantów

   

 • Kontakt:
  ul. Stefana Jaracza 10/22 | 00-378 Warszawa 

  tel: +48 (22) 628-04-05 | +48 (22) 622-01-11 

  www.thebrain.pl | 
   
  The Brain jest świetnie rozwijającą i dynamiczną firmą szkoleniową w Warszawie. Współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami prowadząc dla nich szkolenia i warsztaty. Firma zajmuje się szkoleniami komputerowymi, miękkimi, twardymi oraz marketingiem i public relations. The Brain to  także na szkolenia integracyjne i  warsztaty z samorozwoju.
  Zespół The Brain przekonuje, że warto nieustannie się kształcić i szkolić a najbardziej efektywna nauka jest poprzez warsztaty. Firma The Brain to profesjonalny rozwój osobisty, interesujące i nowatorskie pomysły oraz ogromne doświadczenie.


  Źródło: www.thebrain.pl

   

 • Kontakt:
  ul. Husarii 8 | 05-126 Nieporęt 

  tel: +48 (22) 379 77 44 | fax: +48 (22) 379 77 42 

  www.prawo4it.pl | 
   

   

  Jednym z najważniejszych powodów dla których firmy z branży IT decydują się na stosowanie normy ISO 9001 jest prestiż oraz możliwość brania udziału w wielu zamówieniach publicznych i niepublicznych, w których od wykonawców wymaga się najwyższych standardów, dających gwarancję rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia.

   

   

  W tym miejscu należy podkreślić, że prawidłowo zaimplementowana norma to również wartość dodana dla samej firmy, bowiem usystematyzowanie procesów, opisanie obszarów odpowiedzialności, a przede wszystkim – jakże ważne w IT – szczegółowe ustalenie procesu wytwarzania oprogramowania uwzględniając wersjonowanie, testowanie, obsługę zgłoszeń z produkcji, daje szansę na obniżenie kosztów oraz  to, co przyświeca samej normie – podniesienie jakości świadczonych usług.

   


  Prawo 4IT świadczy usługi prawnicze w zakresie:

  •  Porady online dotyczące obszaru IT, prawa pracy i prawa cywilnego;
  •  Sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  •  Przeprowadzanie szkoleń z zakresu:
  •  prawa autorskiego
  •  prawa dla programistów
  •  zamówień publicznych
  •  ochrony danych osobowych

   

  •  przeprowadzanie audytów wewnętrznych przed audytem nadzoru;
  •  możemy być twoim wirtualnym pełnomocnikiem ds. ISO;

   

  Dlaczego Prawo4IT?

  • bo ma doświadczenie we wdrażaniu ISO 9001,
  • oferują specjalistę, który łączy w sobie osobę prawnika, informatyka, pełnomocnika ISO, audytora wewnętrznego i zewnętrznego ISO 9001 w jednym. Wszystkie te umiejętności i kompetencje potwierdzone są nie tylko osiągnięciami, ale licznymi certyfikatami oraz ukończonymi studiami,
  • gwarantują profesjonalizm świadczonych usług,
  • są konkurencyjni, bowiem potrafią wdrożyć ISO 9001 za naprawdę konkurencyjne stawki. 
   

  Źródło: http://www.prawo4it.pl

   

 • Kontakt:
  ul. Kamionkowska 51 | 03-812 Warszawa 

  Infolinia 0801 802 800 | tel: +48 (22) 517 73 33 | fax +48 (22) 517 73 77 

  www.raks.pl | 
   
  RAKS Sp. z o.o. (dawniej MSM Sp. z o.o.) powstała w 1990 roku, jako jedna z pierwszych polskich firm produkujących oprogramowanie wspierające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Początkowym produktem, który zdobył szerokie uznanie użytkowników był program finansowo-księgowy RAKS FK pracujący w systemie DOS.  Kolejnym etapem ewolucji było oprogramowanie RAKS dla systemu Windows składające się z sześciu modułów obsługujących podstawowe dziedziny funkcjonowania firmy.
  Dynamiczny rozwój technologiczny i rosnące wymagania Klientów przyczyniły się do powstania trzeciej generacji oprogramowania - RAKSSQL. To nowoczesny, w pełni zintegrowany system dający nieograniczone możliwości użytkownikom przy zachowaniu kosztów dostosowanych do krajowych realiów.

  Nasz zespół stanowi blisko 50 osobowa grupa wysoko wykwalifikowanych specjalistów: programistów, analityków, serwisantów, handlowców i szkoleniowców, którzy przyczyniają się do pełnego zaspokajania potrzeb stawianych przez naszych Klientów. Posiadamy sieć około 250 Autoryzowanych Partnerów Handlowych i Serwisowych, którzy zapewniają profesjonalne doradztwo i obsługę przedsiębiorcom na terenie całego kraju.
  Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych produktów jest grupa blisko 18 000 firm, które na co dzień korzystają z programów RAKS. Nasze rozwiązania doskonale zaspokajają potrzeby zarówno małych jak i dużych przedsiębiorstw.

  Oprócz dostarczania Klientom nowoczesnych rozwiązań informatycznych, koncentrujemy się na profesjonalnej obsłudze klienta, oraz zapewnieniu usług szkoleniowych, doradczych i integracyjnych jako kompleksowego pakietu. Dzięki temu nasi Klienci mogą w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez nowoczesne systemy informatyczne RAKS. Gwarantujemy pełną obsługę  wdrożonych rozwiązań oraz ich  bieżące dopasowywanie do zmieniających się warunków rynkowych.

  Według raportów rynkowych opracowywanych corocznie przez firmy marketingowe RAKS Sp. z o.o. znajduje się w pierwszej 10-ce polskich producentów oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.
   
  Źródło: www.raks.pl
   
 • Kontakt:
  ul. Marcelińska 90 | 60-324 Poznań 

  tel: +48 (61) 630 60 05 | fax: +48 (61) 860 27 22 

  www.payu.pl | 
   
  Platnosci.pl to system adresowany do wszystkich serwisów o charakterze eCommerce, które dla swojej aktywności wymagają profesjonalnych rozwiązań płatniczych. Platnosci.pl to szybkie, bezpieczne i proste metody zapłaty za towary oraz usługi oferowane w Internecie, tak aby klienci odczuwali pełen komfort i wygodę. Lata doświadczeń, poparte profesjonalnym zapleczem technicznym oraz prawnym pozwalają nam zaproponować bezkonkurencyjny system do obsługi płatności internetowych.

   

  Źródło: www.payu.pl

   

 • Kontakt:
  ul. Wąwozowa 11/4 | 02-796 Warszawa 

  www.motokariera.pl |  

  tel: +48 604 112 600 | +48 608 023 023 | fax: +48 (22) 85 91 150
   
  Motokariera to firma specjalizująca się w przeprowadzaniu „szytych na miarę”, skutecznych rekrutacji dedykowanych podmiotom z branży motoryzacyjnej (w tym jedynych na rynku rekrutacji z pogłębionym audytem dla działów obsługi posprzedażnej), proponuje również usługi związane ze wspieraniem rozwoju kariery prowadząc program dla pasjonatów motoryzacji „Agent Twojej Kariery” oraz doradztwo prawne dla pracowników, a także usługi związane poszerzaniem kompetencji zespołów (szkolenia miękkie i kursy językowe). Firma prowadzi również portal www.motokariera.pl dedykowany pracy w branży motoryzacyjnej, który pozwala pracownikom branży motoryzacyjnej i pasjonatom na zamieszczenie w bazie swojego CV oraz przeglądanie i odpowiadanie na aktualne ofert pracy z branży.


  MotoKariera - Twoja Kariera na najwyższym biegu!

   

  Źródło: www.motokariera.pl

   

 • Kontakt:
  ul. Nabielaka 6/46 | 00-743 Warszawa 

  tel: +48 (22) 219-57-89 | +48 797 014 882 

  www.domore.pl | 
   
  Do!More jest platformą internetową, która łączy w jednym miejscu i czasie darczyńców oraz beneficjentów. Dzięki Do!More organizacje charytatywne mogą w łatwy, profesjonalny i jednocześnie w pełni transparentny sposób pozyskiwać realnie więcej środków na realizację swoich celów.

   

  Za pośrednictwem Do!More chcemy kreować i promować nowoczesną charytatywność. Pragniemy zmienić obraz dobroczynności w Polsce, która kojarzy się dzisiaj przede wszystkim z litością, poświęceniem i wyrzutami sumienia. Dążymy do tego, by dobroczynność działa się niejako ''przy okazji'' - rzeczy ważnych albo nieistotnych, śmiesznych i zupełnie zwariowanych. Niech radość i zabawa ma działanie dobroczynne dla wszystkich!

  Źródło:www.domore.pl

   

 • Zaprzyjaźnione miejsca
 

 

 
Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@bonkowski-consulting.pl 
Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO

Informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies.

W trosce o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełną klauzulą informacyjną oraz polityką prywatności.

X
OK, przeczytaj więcej
Szanowny Kliencie

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

ZgodyPolityka prywatności
Wyrażenie zgody

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez: Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63

Cele przetwarzania danych
 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)
Podstawy prawne przetwarzania danych
 • marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 • realizacja zamówienia/zlecenia klienta, świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 • pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych
Odbiorcy danych

Administrator oraz podmioty przetwarzający dane na zlecenie administratora danych, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontrolowanie plików cookie

Zakres akceptacji plików cookie możesz ustawić w swojej przeglądarce, zgodnie z ustawioną polityką cookie.

Polityka prywatności / cookies
Firma Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63, właściciel serwisu www.bonkowski.co, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.
§1 Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63 . W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: biuro@bonkowski.pl.

§2 Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że poprzez serwis www.bonkowski.co umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę www.bonkowski.co (telefonicznie, mailowo) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

§3 Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php
 • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy

Podmioty wymienione w §3 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§4 Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@bonkowski.pl Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

§5 Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Zobowiązujemy się do:

zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

§6 Newsletter

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63 wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej strony www.bonkowski.co zapisana na newsletter może się z niego wypisać klikając przycisk „anulować subskrypcję” na dole każdej wiadomości z newslettera. Newsletter wysyłany jest e-mailem. {company} zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomość są rozumiane informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.bonkowski.co.

Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję