Google+
dotacje unijne Serockdotacje unijne Serockdotacje unijne Serockdotacje unijne Serockdotacje unijne Serock

Ważne dokumenty

Dokument "Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego." (stan na 28.02.2012 r.)


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do zapoznania się z wyżej wymienionym dokumentem, którego celem jest prezentacja doświadczeń związanych z audytami Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, a także wynikających z nich zaleceń dotyczących wysokości stawek korekt finansowych, jakie powinny być stosowane w przypadku naruszeń prawa w dziedzinie zamówień publicznych. Zestawienie zawiera przegląd wyników audytów przeprowadzonych w Polsce przez Komisję Europejską oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy na przełomie dwu perspektyw finansowych 2000-2006 i 2007-2013.

 

 Dokument pełni również funkcję edukacyjną dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Narodowej Strategii Spójności, dostarczając im informacji niezbędnej dla prawidłowej realizacji procedur przetargowych.
 

Dostępny jest on na stronie PARP w części "Ważne dokumenty" – Prawo zamówień publicznych


http://porpw.parp.gov.pl/index/index/2027 

 

 

Źródło: www.parp.gov.pl

X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję