Google+
Program Europejskiej Współpracy TerytorialnejProgram Europejskiej Współpracy TerytorialnejProgram Europejskiej Współpracy TerytorialnejProgram Europejskiej Współpracy TerytorialnejProgram Europejskiej Współpracy Terytorialnej
program operacyjny rozwój polski wschodniej

Od wieków rozwój Europy wyglądał tak, że większość innowacji gospodarczych, ustrojowych, przemysłowych powstawało na zachodzie, a następnie były wdrażane co raz to dalej na wschodzie. Taka analogia występuje również w obszarze Polski gdzie zachód kraju bliższy swego potężnego gospodarczo sąsiada jest bardziej rozwinięty niż wschód bliższy krajom spoza unii europejskiej mogących zaoferować mniej możliwości w ruchu przygranicznym i wymianie handlowej na poziomie krajowym. Z idei wyrównania poziomów między wschodnią, a zachodnią Polską wyodrębnił się program operacyjny rozwój polski wschodniej. Jest to program łączący w sobie zarówno krajowe programy operacyjne jak i regionalne. Głównymi zadaniami programu jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności co pozwoli na bardziej konkurencyjną produkcję, czy usługi. Rozprzestrzenienie Internetu szerokopasmowego. Podwyższenie znaczenia miast wojewódzkich jako centrów metropolitarnych w regionie. Rozwój infrastruktury i komunikacji między województwami Polski wschodniej, oraz rozwój turystyki w tych regionach. Oczywiście celem nadrzędnym całego programu jest również poprawa jakości i efektywności w jego wdrażaniu. Zatem pięć województw pod patronatem tego programu będzie nie tylko rozwijać się społecznie gospodarczo, ale również pod kątem rozwoju nauki, infrastruktury i turystyki. Te wszystkie zagadnienia wspólnie rozwijane mają za zadanie zniwelować różnice w standardzie i atrakcyjności życia w Polsce wschodniej w stosunku do Polski zachodniej.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję