Google+
Program Innowacyjna GospodarkaProgram Innowacyjna GospodarkaProgram Innowacyjna GospodarkaProgram Innowacyjna Gospodarka
europejski fundusz rybacki dotacje

Rybołówstwo to bardzo ważna gałąź sektora spożywczego. Ryby ze względu na swoją wartość odżywczą i rozwój w naturalnych warunkach są produktem bardzo pożądanym nie tylko na Polskich stołach. W związku z tym miliard euro przeznaczy europejski fundusz rybacki dotacje. Program funduszu będzie zakłada pięć osi priorytetowych. W ramach osi pierwszej zakłada się całkowite zaprzestanie połowu na określonych obszarach. Wraz z zaprzestaniem tego połowu rybacy otrzymają wsparcie związane ze złomowanie kutrów zmianą ich funkcji na nie związaną z rybołówstwem i wciąż dochodową. W ramach tej osi jest możliwe otrzymanie wsparcia finansowego dla połowu przybrzeżnego. Oś druga tyczy się akwakultury, rybołówstwa śródlądowego i przetwórstwa produktów rybnych, oraz obrotu nimi. Oś trzecia funduszy tyczy się całości sektora rybackiego. Konkretnie tyczy się ochrony fauny i flory, inwestycji w infrastrukturę związaną z połowem ryb, rozwoju rynków, promocji, oraz modyfikacji statków rybackich związanej ze zmianą ich przeznaczenia. Oś czwarta ma na celu realizację zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od połowu ryb. Oś piąta ma zajmować się wsparciem technicznym dotyczącym ogólnego funkcjonowania programu rybackiego, oraz egzekwowaniem wspólnej polityki rybackiej. Jak zatem widzimy rynek połowu ryb będzie w dużym stopniu kontrolowany przez unię zarówno z punktu widzenia dbałości o populację ryb i środowisko naturalne jak i ludności zamieszkującej tereny uzależnione od rozwoju tej dziedziny sektora spożywczego.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję