Google+
Szwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacje
Program operacyjny kapitał ludzki

Jak powszechnie wiadomo w każdej gospodarce bez względu na poziom jej rozwoju będą jakieś grupy ludzi, które są zepchnięte na margines na rynku pracy. Może być to z powodu pochodzenia, niepełnosprawności fizycznej, lub umysłowej, albo dziedzicznego ubóstwa. Program operacyjny kapitał ludzki za nadrzędne zadanie zakłada sobie zmniejszenie bezrobocia i jak najpełniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich. W tym celu ważne będzie podnoszenie wykształcenia ludności i dostępu do nauki, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw do zatrudniania. Wszystko to ma zwiększyć spójność regionalną państwa, również za sprawą zmian administracyjnych związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. W pośredni sposób wpłynie na to program operacyjny innowacyjna gospodarka. Przedsiębiorstwa mogące produkować szybciej, taniej i efektywniej będą w stanie nie tylko zwiększyć wynagrodzenie, ale również zatrudnienie co przełoży się na obustronne korzyści. Bezpośrednimi rozwiązaniami są oczywiście szkolenia przekwalifikujące bezrobotnych w bardziej dochodowe gałęzie gospodarki. Takie jak programy dla osób w wieku średnim, czy zwiększenie opłacalności zatrudnienia osób wykluczonych przez swoją niepełnosprawność fizyczną, lub po części umysłową. Program jest realizowany mniej więcej po połowie zarówno przez organy na szczeblu regionalnym jak i na szczeblu centralnym. Podstawą programu jest 10 priorytetów realizowanych na obu szczeblach administracji publicznej.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję