Google+
Kapitał Ludzki dotacjeKapitał Ludzki dotacjeKapitał Ludzki dotacjeKapitał Ludzki dotacjeKapitał Ludzki dotacje
Program europejskiej współpracy terytorialnej

Unia europejska to nie tylko współpraca transnarodowa, ale również współpraca między graniczącymi między sobą obszarami należącymi do więcej niż jednego państwa. Np. współpraca na styku niemieckich, czeskich i polskich województw, oraz ich odpowiedników za granicą. Program europejskiej współpracy terytorialnej został wyodrębniony z polityki spójności unii europejskiej co nadało mu bardziej priorytetowego charakteru. Będzie on współpracować z innym programem, mianowicie z europejskim instrumentem sąsiedztwa i partnerstwa. Część programu tyczy się również współpracy z państwami ościennymi unii europejskiej w ramach zwiększenie jakości przepływu granicznego i zwiększenia jego bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach unii. Wszystko z uwagi na układ z Schengen umożliwiającymi swobodny przepływ osób w obrębie unii. Istotą europejskiej współpracy terytorialnej jest spojrzenie na unię bardziej jako na federację niż związek państw uczestników. Oczywiście w adekwatnym do tego zakresie. Jeśli na przykład jakiś istotny i bardzo wartościowy region unii leży na obszarze więcej niż jednego państwa, to pewne działania na przykład dotyczące ochrony środowiska, lub budowy infrastruktury będą mogły być lepiej i sprawniej zrealizowane na poziomie trzech odpowiedników województw unii każdego z innego państwa, niż przez każde województwo oddzielnie przy użyciu ich władz centralnych. Dzięki takim ponadnarodowym działaniom między odpowiednikami województw, pewne cele będą osiągane w szerszej perspektywie, wykraczającej poza spojrzenie ograniczone granicami narodowymi.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję