Google+
dotacje dla Obszarów Wiejskich

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Organizacje współpracujące

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Od 1907 roku, Stowarzyszenie nieustannie dokłada starań, by jego członkowie nie tylko odznaczali się najwyższej jakości kompetencjami technicznymi, ale też postępowali zgodnie z rygorystycznymi standardami etyki.


W dobie globalizacji i integracji europejskiej Stowarzyszenie dzięki swoim doświadczeniom i ugruntowanej pozycji dąży do rozwijania rachunkowości i rewizji finansowej, by odzwierciedlały dokonujące się nieustannie zmiany i spełniały wymogi globalnie uznawanych standardów. Dążenie to potwierdzane jest codzienną pracą i zaangażowaniem członków Stowarzyszenia zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym.


Stowarzyszenie poczuwa się do odpowiedzialności za pomoc najsłabszym, by mogli oni się znaleźć w gronie najlepszych. Rozwijanie talentów wśród młodych ludzi i promocja nowych kadr poprzez umożliwienie im zdobycia gruntownej wiedzy jest jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia. Natomiast dla tych, którzy już poznali tajniki zawiłej sztuki, jaką jest rachunkowość i rewizja finansowa, Stowarzyszenie oferuje możliwość ustawicznego doskonalenia wiedzy i zapoznawania się z najnowszymi rozwiązaniami polskimi i międzynarodowymi.


XXI wiek niesie ze sobą nowe, trudne wyzwania. Szybko zmieniające się przepisy prawa i warunki prowadzenia działalności wymagają od środowiska zawodu księgowych i finansistów ciągłego przystosowywania się. Zadania stawiane tej grupie zawodowej mają coraz bardziej interdyscyplinarny i złożony charakter. W tych nowych warunkach Stowarzyszenie reprezentuje wszystkich przedstawicieli środowiska zawodowego, pomagając im w nadążaniu za duchem czasów.


Status członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce daje duże możliwości, dzięki którym można:
•    uzupełnić i rozwijać wiedzę zawodową przez uczestnictwo w bezpłatnych odczytach i zebraniach dyskusyjnych,
•    uzyskać bezpłatne porady i konsultacje w sprawach zawodowych oraz otrzymać bezpłatne biuletyny informujące o działalności SKwP,
•    korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu na kursy umożliwiające przygotowanie do zawodu, w tym na samodzielnego lub głównego księgowego oraz na kursy i szkolenia specjalistyczne poświęcone aktualizacji wiedzy lub przygotowujące do egzaminu na dyplomowanego biegłego.

 

Źródło: www.skwp.pl

 

 


Kontakt:
ul. Górnośląska 5 | 00-443 Warszawa

tel: +48 (22) 622 77 39 | +48 (22) 622-77-40 | fax: +48 (22) 622 77 81

www.skwp.pl | sekretariat@skwp.pl

X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję