Google+
Dofinansowanie z Unii Europejskiej dotacjeDofinansowanie z Unii Europejskiej dotacjeDofinansowanie z Unii Europejskiej dotacjeDofinansowanie z Unii Europejskiej dotacjeDofinansowanie z Unii Europejskiej dotacje

Słownik pojęć

A A A
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
 • SAPARD
 • Sieci TEN (Trans European Networks)
 • Sprawozdanie końcowe
 • Sprawozdanie roczne
 • Środki pomocowe
 • Strategia Goeteborska (The Goeteborg Strategy)
 • Strategia Lizbońska (The Lisbon Strategy)
 • Studium wykonalności (Feasibility study)
 • Subsydiarność (Subsidiary)
 • Subsydium
 • Subwencja
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję