Google+
dofinansowania unijne Warszawadofinansowania unijne Warszawadofinansowania unijne Warszawadofinansowania unijne Warszawadofinansowania unijne Warszawa

Słownik pojęć

A A A
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
 • Efekt dźwigni (Leverage effect)
 • Efekt makroekonomiczny (Macroeconomic effect)
 • Efektywność (wykorzystania środków) (Efficiency)
 • Equal opportunity (Równość szans kobiet i mężczyzn)
 • Europejska Karta Małych Przedsiebiorstw (European Charter for Small Enterprises)
 • Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego-ERRP (European Spatial Development Perpective-ESDP)
 • Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego-ESPON (European Spatial Planning Observation Network)
 • Europejska Strategia Zatrudnienia (European Employment Strategy-EFS)
 • Europejska Wspólnota Energii Atomowej (European Atomic Energy Community-EURATOM)
 • Europejska Wspólnota Gospodarcza-EWG (European Economic Community EEC)
 • Europejska Wspólnota Węgla i Stali (European Coal and Steel Community-ECSC
 • Europejski Bank Centralny (European Central Bank)
 • Europejski Bank Inwestycyjny-EBI (European Investment Bank- EIB)
 • Europejski Fundusz Inwestycyjny EFI (European Investment Fund-EIF)
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalengo (EFRR)
 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
 • Europejski Obszar Gospodarczy EOG (European Economic Area)
 • EUROSTAT
 • Ewaluacja (Evaluation)
 • Ewaluacja końcowa/ocena pełna (Ex-post evaluation)
 • Ewaluacja wstępna/Ocena szacunkowa (Ex-ante evaluation)
 • Ewaluacja/Ocena całościowa (globalna) (Overall (global) evaluation)
 • Ewaluacja/ocena w połowie realizacji (Mid-term evaluation)
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję