Google+
Program Infrastruktura i ŚrodowiskoProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoProgram Infrastruktura i Środowisko

Małgorzata Bońkowska

Główny Księgowy
 

Małgorzata Bońkowska


Kontakt:
+48 (22) 266-02-10
+48 533-266-202

Wybitna specjalistka w zakresie finansów publicznych, budżetu i księgowości. Dyrektor działu budżetu Centralnego Zarządu Służby Więziennej w latach 2008-2010, wcześniej Starszy specjalista ds. VAT w latach 2001-2007. Odpowiedzialna za sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i łącznych, analizowanie sprawozdań finansowych i budżetowych przyjmowanych od jednostek podległych Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej; opracowywanie instrukcji i wytycznych regulujących problematykę finansowo – księgową; prowadzenie szkoleń i kursów specjalistycznych nt. rachunkowości budżetowej dla pracowników i funkcjonariuszy służb finansowych jednostek organizacyjnych więziennictwa.

 

Ponadto w latach 2006/2007 główny księgowy w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury odpowiedzialny za stworzenie od podstaw działu finansowego, oraz w latach 1984/2001 główny księgowy w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie.

 

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, słuchacz studiów podyplomowych dla biegłych rewidentów o specjalizacji: Rachunkowość i badanie sprawozdań finansowych w Prywatnej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie.

Posiadaczka zezwolenia Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów do rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz świadectwa kwalifikacyjnego wydanego przez Ministra Finansów, uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

Ponadto jest akredytowanym doradcą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo” przyznawanej przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w zakresie specjalizacji:

 

Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej
Tworzenie sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw
 Łączenie się przedsiębiorstw
 Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności 

  

Powiązane usługi:

X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję