Google+
Norweski Mechanizm FinansowyNorweski Mechanizm FinansowyNorweski Mechanizm FinansowyNorweski Mechanizm Finansowy

Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński

Organizacje współpracujące

 

"Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński" została zarejestrowana 19 lutego 2010 roku.

 

Jest stowarzyszeniem posiadającym zdolności organizacyjne dla zarządzania środkami publicznymi, opracowującym i wdrażającym strategię rozwoju, projekty współpracy między podobnymi grupami  w kraju i na terenie Unii Europejskiej. Zrzesza mieszkańców dla wykorzystania środków publicznych  przeznaczonych na rozwój obszaru oraz poprawę jakości ich życia. Obecne liczy ponad 135  członków, wybierających zarząd komisję rewizyjną i komitet. Komitet składa się z przedstawicieli sektorów: rybackiego, społecznego i gospodarczego oraz publicznego.Podlega kontroli Samorządu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Misją "Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew  Zegrzyński" jest mobilizacja społeczności lokalnej na rzecz wykorzystania rybackich tradycji i potencjału obszaru Zalewu Zegrzyńskiego dla budowania konkurencyjnego i innowacyjnego regionu w myśl zasad zrównoważonego rozwoju".

 

Cele ogólne:

Podniesienie świadomości dotyczącej ochrony środowiska obszaru LSR jako warunku dla rozwoju rybactwa, turystyki i utrzymania jakości życia mieszkańców,

Racjonalne wykorzystanie Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju gospodarczego obszaru, a zwłaszcza turystyki i rekreacji,

Rozwój rybactwa na obszarze "Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński"

 

Źródło:  http://www.lgrzz.pl

 Kontakt:
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413 | 05-119 Legionowo

tel: +48 (22) 76 40 408 | +48 (22) 76 40 407 | +48 (22) 76 40 413

www.lgrzz.pl | biuro@lgrzz.pl

X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję