Google+
dotacje unijne Warszawadotacje unijne Warszawadotacje unijne Warszawadotacje unijne Warszawadotacje unijne Warszawa
GreenGem Szymon Wierciński
Projekt pt. "Wspólna sprawa. GreenGem.org" jest innowacyjnym przedsięwzięciem, które mamy nadzieję odniesie sukces na polskim rynku. Projekt zakłada wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi do praktyki handlu poprzez Internet, nie istniejącej na polskim, czy nawet europejskim rynku. Firma GreenGem.pl Szymon Wierciński otrzymała finansowanie na przygotowany przez Bońkowski Consulting projekt o wartości 1 161 981 PLN z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Dofinansowanie projektu osiągnęło wartość 820 000 PLN, co stanowi 85% wartości projektu.


X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję