Google+
Program Operacyjny Pomoc TechnicznaProgram Operacyjny Pomoc TechnicznaProgram Operacyjny Pomoc TechnicznaProgram Operacyjny Pomoc TechnicznaProgram Operacyjny Pomoc Techniczna

Harmonogram konkursów PARP

Harmonogram składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

 
 

Działanie / poddziałanie

Data ogłoszenia konkursu

Data rozpoczęcia naboru

Termin ukończenia naboru

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

15 grudnia 2015 r. 18 stycznia 2016 r. 18 marca 2016 r.

2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP

31 lipca 2015 r. 31 sierpnia 2015 r. 30 grudnia 2015 r.

2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

26 października 2015 r. 30 listopada 2015 r. 9 grudnia 2016 r.

2.3.4. Ochrona własności przemysłowej

21 września 2015 r. 22 października 2015 r. 28 marca 2016 r.

3.1.5. Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock

9 grudnia 2015 r. 12 stycznia 2016 r. 31 marca 2016 r.

3.2.1. Badania na rynek

31 lipca 2015 r. 31 sierpnia 2015 r. 30 września 2015 r.
Program Operacyjny Polska Wschodnia

1.1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

 wrzesień 2015 r. październik 2015 r.  

1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP

31 lipca 2015 r. 31 sierpnia 2015 r. 30 października 2015 r.
1.4. Wzór na konkurencję 11 sierpnia 2015 r.

I Etap 20 października 2015 r.

II Etap 2016 r.

 I Etap 30 grudnia

2015 r.

2.2.Infrastruktura drogowa

III kwartał 2015 r. IV kwartał 2015 r.  
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku IV kwartał 2015 r. I kwartał 2016 r.  
III kwartał 2015 r. IV kwartał 2015 r.  
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję