Google+
rozpoczęcie działalności gospodarczej dotacjerozpoczęcie działalności gospodarczej dotacjerozpoczęcie działalności gospodarczej dotacjerozpoczęcie działalności gospodarczej dotacjerozpoczęcie działalności gospodarczej dotacje

Harmonogram konkursów MJWPU

Harmonogram składania wniosków

 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

 

Działanie / poddziałanie

Data rozpoczęcia naboru

1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

IV kwartał 2015 r.

2.1. E-usługi

2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

III kwartał 2015 r.

2.1. E-usługi

2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

IV kwartał 2015 r.

3.1. Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT

IV kwartał 2015 r.

3.1. Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

3.1.2 Rozwój MŚP

IV kwartał 2015 r.

4.2. Efektywność energetyczna

IV kwartał 2015 r.

4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT

IV kwartał 2015 r.

5.1. Dostosowanie do zmian klimatu

IV kwartał 2015 r.

5.1. Dostosowanie do zmian klimatu

IV kwartał 2015 r.

5.4. Ochrona bioróżnorodności

IV kwartał 2015 r.

7.1. Transport drogowy

IV kwartał 2015 r.

9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

III kwartał 2015 r.

9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

9.2.1.Zwiększenie dostępności usług społecznych

IV kwartał 2015r.

9.3. Rozwój ekonomii społecznej

III kwartał 2015 r.

10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna

10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

 IV kwartał 2015 r.

10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna

10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

IV kwartał 2015 r.

10.1  Edukacja ogólna i przedszkolna

10.1.4. Edukacja przedszkolna

III kwartał 2015 r.

10.2. Kompetencje kluczowe osób dorosłych

IV kwartał 2015 r.

10.3. Doskonalenie zawodowe

10.3.1.Doskonalenie zawodowe uczniów

IV kwartał 2015 r.

10.3. Doskonalenie zawodowe

10.3.4. Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych

III kwartał 2015 r.
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję