Google+
dotacje unijne Pułtusk
rozpoczęcie działalności gospodarczej dotacje

Bardzo istotna część krajowego produktu brutto, jest generowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Polacy są szczególnie aktywni w przechodzeniu na samo zatrudnienie na tle innych państw unii. Dwa istotne źródła umożliwiają rozpoczęcie działalności gospodarczej dotacje, są to powiatowe urzędy pracy i programy operacyjne unii europejskiej. W powiatowym urzędzie pracy możemy pozyskać do około 20 tys. Złotych dotacji czyli równowartość 500% średniego wynagrodzenia krajowego według GUS. Jednym z istotnych warunków jakie należy spełnić jest prowadzenie działalności nie krócej niż 12 miesięcy. W innym przypadku trzeba będzie zwrócić środki wraz z odsetkami. Decyzję podejmuje starosta. W przypadku programów unijnych najważniejszym jest program operacyjny innowacyjna gospodarka, kładący nacisk na modernizację produkcji i procesów przerobowych, oraz zwiększający nakłady na naukę i badania mające na celu wybić się ponad konkurencję międzynarodową. Naturalną konsekwencją takiego programu jest zwiększenie środków na inwestycje, lub na płace dla pracowników, oraz ogólne promieniowanie gospodarcze w regionie. Równie interesującym programem jest program infrastruktura i środowisko, dzięki, któremu możemy stworzyć na przykład farmy wiatrowe i inne przedsiębiorstwa będące kompromisem dbałości o środowisko i źródeł generujących dochody. Jak wiadomo dbałość o środowisko naturalne w unii europejskiej ma wyjątkowy priorytet. Istnieje też wiele programów dedykowanych kobietom, lub na cele kulturalno sportowe i oświatowe o charakterze komercyjnym i nie tylko.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję