Google+
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej
program operacyjny rozwój polski wschodniej

Od wieków rozwój Europy wyglądał tak, że większość innowacji gospodarczych, ustrojowych, przemysłowych powstawało na zachodzie, a następnie były wdrażane co raz to dalej na wschodzie. Taka analogia występuje również w obszarze Polski gdzie zachód kraju bliższy swego potężnego gospodarczo sąsiada jest bardziej rozwinięty niż wschód bliższy krajom spoza unii europejskiej mogących zaoferować mniej możliwości w ruchu przygranicznym i wymianie handlowej na poziomie krajowym. Z idei wyrównania poziomów między wschodnią, a zachodnią Polską wyodrębnił się program operacyjny rozwój polski wschodniej. Jest to program łączący w sobie zarówno krajowe programy operacyjne jak i regionalne. Głównymi zadaniami programu jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności co pozwoli na bardziej konkurencyjną produkcję, czy usługi. Rozprzestrzenienie Internetu szerokopasmowego. Podwyższenie znaczenia miast wojewódzkich jako centrów metropolitarnych w regionie. Rozwój infrastruktury i komunikacji między województwami Polski wschodniej, oraz rozwój turystyki w tych regionach. Oczywiście celem nadrzędnym całego programu jest również poprawa jakości i efektywności w jego wdrażaniu. Zatem pięć województw pod patronatem tego programu będzie nie tylko rozwijać się społecznie gospodarczo, ale również pod kątem rozwoju nauki, infrastruktury i turystyki. Te wszystkie zagadnienia wspólnie rozwijane mają za zadanie zniwelować różnice w standardzie i atrakcyjności życia w Polsce wschodniej w stosunku do Polski zachodniej.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję