Google+
Kapitał Ludzki dotacjeKapitał Ludzki dotacjeKapitał Ludzki dotacjeKapitał Ludzki dotacje
dotacje dla organizacji pozarządowych

W wielu systemach demokratycznych istnieje trójpodział władzy. Jest to konstrukcja, która ma uniemożliwić zagarnięcie władzy w sposób nielegalny, lub nadwyrężenie tej władzy dla swoich korzyści. Powstało to oczywiście na bazie wielu bolesnych doświadczeń w dziejach europy i świata. Tak jak system polityczny kontroluje się wzajemnie od wewnątrz tak całe życie publiczne w danym państwie również musi mieć jakieś mechanizmy kontroli, na wypadek gdyby nie wystarczyły te systemowe. Związane z sądami, ustawodawstwem i władzą wykonawczą. W demokracjach rozwiniętych na straży swobód obywatelskich, poszanowania konstytucji, czy stabilności systemu politycznego w danym kraju stoją oprócz oficjalnych państwowych instytucji te pozarządowe cieszące się większym zaufaniem i niezależnością. Dlatego tak ważne są dotacje dla organizacji pozarządowych, gdyż są one gwarantem istnienia niezależnego od klasy politycznej strażnika stabilności, praw i swobód obywatelskich. Te organizacje zajmują się sprawami od ogólnych to bardziej specjalistycznych jak np. równouprawnienie, ochrona środowiska, czy walka z nadmiernym zadłużaniem się państwa. Bez względu na profil ich działania są one obok świadomego i rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego języczkiem u wagi demokratycznego państwa, które na skutek chciwości elit, grup interesów nie pogrąży się w chaosie i nie będzie działać przeciw interesowi bezpieczeństwu swoich własnych obywateli. Dlatego właśnie tak ważna jest niezależna, bezinteresowna i świadoma kontrola obywatelska i z pomocą organizacji pozarządowych.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję