Google+
Europejski Fundusz Rybacki dotacjeEuropejski Fundusz Rybacki dotacjeEuropejski Fundusz Rybacki dotacjeEuropejski Fundusz Rybacki dotacje
dotacje dla obszarów wiejskich

14,8% ogółu pracowników w Polsce pracuje w rolnictwie, podczas gdy średnia unijna to jedynie 5%. Jednocześnie rolnictwo ma bardzo niewielki udział w Polskim PKB, bo wynosi on jedynie 4%. Mimo wszystko to nie wartość materialna jest największą wartością rolnictwa. Jego produkty stanowią o wartości życia wszystkich obywateli. Dlatego dotacje dla obszarów wiejskich są w naszym kraju kwestią bardzo istotną. Program rozwoju obszarów wiejskich jest realizowany na terenie całego kraju, a nie między konkretnymi obszarami na terenie unii europejskiej graniczącymi z Polską. Głównymi celami jest modernizacja rolnictwa, która ma zwiększyć wydajność mocy produkcyjnych, a jednocześnie zmniejszyć  koszt utrzymania pracownika, co w powinno się przełożyć na wzrost jego pensji. Dąży się również do wzrostu konkurencyjności rolnictwa i konsolidacji obszarów uprawnych, oraz gospodarstw rolnych w celu zwiększenia produkcji i przetwórstwa spożywczego. Priorytetem jest również dbałość o środowisko naturalne, gatunki roślin, rodzime zwierzęta hodowlane. Na dopłaty mogą liczyć osoby uprawiające rolę w trudnych obszarach, np.  górskich. Główny akcent jest kładziony na ogólne polepszanie standardu życia na obszarach wiejskich. Podnoszenie kwalifikacji rolników, zwiększania atrakcyjności zatrudnienia i warunków pracy, czy zalesianie obszarów wiejskich, kiepskich z punktu widzenia uprawy roli. Wszystko w celu odbudowy pozycji wsi w polskiej gospodarce, która na bazie transformacji ustrojowej bardzo dotkliwie dotknęła właśnie wieść, która w czasach PRL-u była znacjonalizowana.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję