Google+
Szwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacjeSzwajcarskie dotacje
Norweski mechanizm finansowy dotacje

Norwegia, Islandia i Lichtenstein to kraje tworzące z unią europejską europejski obszar gospodarczy polegający na swobodnym przepływie osób, kapitału, usług i towarów. Dzięki temu tak jak kraje unii nie muszą one płacić ceł i akcyz na zasadzie wolnej wymiany handlowej. Te kraje korzystają z tych swobód, mimo, że nie są członkami unii europejskiej. Norweski mechanizm finansowy dotacje, to pomoc dla nowo przyjętych krajów unii europejskiej o najmniejszym względnym PKB. Zawierają się tu kraje przyjęte w latach 2004 i 2007, oraz Hiszpania, Portugalia i Grecja. W latach od akcesji czyli 2004 roku do 2009 roku Polska otrzymała z tego mechanizmu ponad ćwierć miliarda euro. Najważniejsze cele to zniwelowanie różnic społeczno gospodarczych w ramach europejskiej wspólnoty gospodarczej, wspieranie nowych członków unii europejskiej w ramach wspólnego wolnego rynku i zwiększenie obustronnej współpracy między państwami europejskiego obszaru gospodarczego. Środki te mogą pozyskać instytucje publiczne i prywatne danego kraju, oraz instytucje pozarządowe. Minimalna kwota na wsparcie pojedynczego projektu to 250 tysięcy euro. Obok norweskiego mechanizmu finansowego istnieje również mechanizm finansowy europejskiego obszaru gospodarczego. Ta obustronna współpraca między państwami EOG nie będącymi członkami unii, a tymi będącymi członkami unii, pozwala na obustronne korzyści we współpracy gospodarczej między dwoma grupami państw przy jednoczesnej trosce o interesy państw najbiedniejszych w unii.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję