Google+
dotacje z Urzędu Pracy
Kapitał ludzki dotacje

Program operacyjny kapitał ludzki ma za zadanie zmniejszenie bezrobocia, głownie spowodowanego przeszkodami systemowymi. Na przykład wśród ludzi niepełnosprawnych fizycznie, lub umysłowo, ludzi z obszarów wykluczonych społecznie dotkniętych dziedzicznym ubóstwem, ale także pośród osób w wieku średnim, które mają trudności z przekwalifikowaniem się na inny zawód. Kapitał ludzki dotacje to przeznaczone w latach 2007-2013 prawie 11,5 miliarda euro w ramach programu operacyjnego. Program jest realizowany w 60% na szczeblu regionalnym, a w 40% na szczeblu centralnym, krajowym. Ma on za zadanie zwiększyć zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw, także przez rozwój innowacji. Zmniejszyć wykluczenie społeczne, przez politykę spójności na obszarach bardziej zacofanych gospodarczo. Program ma za zadanie wdrożenie do rynku pracy takich zasobów ludzkich jak osoby w średnim wieku, a także niepełnosprawne umysłowo, lub fizycznie. Do zatrudniania tego rodzaju osób mają skłonić przedsiębiorców różnego rodzaju ulgi, które w praktyce przełożą się dla nich na mniejsze koszty prowadzenia działalności i zatrudnienia. Co w konsekwencji zwiększy poziom zatrudnienia. Na podstawie programu będą również realizowane zmiany administracyjne na szczeblu centralnym i regionalnym nie tylko pomagające wdrożyć program w życie, ale również na stałe monitorować rynek pracy w taki sposób, aby moce produkcyjne zawarte w ludziach mogły być wykorzystywane w maksymalnym stopniu. Wszystko ma się zawrzeć w 10 podstawowych priorytetach.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję