Google+
dofinansowania unijne Serockdofinansowania unijne Serockdofinansowania unijne Serockdofinansowania unijne Serock
Innowacyjna gospodarka dotacje

Program, którego celem jest zwiększenie wiedzy i nowoczesnych rozwiązań pośród przedsiębiorstw jest realizowany na terenie całego kraju. Innowacyjna gospodarka dotacje to innowacja produkcyjna i procesowa w zakresie technologii. Oczywiście w zakres tych działań wchodzą również przedsiębiorstwa o charakterze usługowym. Zwiększenie mocy przerobowych, czy produkcyjnych za pomocą tego programu to mniejsze nakłady finansowe przy jednoczesnym zwiększeniu potencjału produkcyjnego i zmniejszeniu kosztów pracy. To w konsekwencji może się przełożyć na zaoszczędzenie większego kapitału, który przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na inwestycje, lub jeśli takiej konieczności nie ma na wyższe płace dla pracowników, lub zwiększenie zatrudnienia. Dzięki takim zmianom Polska gospodarka ma szanse konkurować z gospodarkami państw rozwiniętych gdzie innowacyjność i wiedza leżą u fundamentu sukcesów ich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Duża część środków z programu operacyjnego będzie również przeznaczane na badania, jest to oczywiście ryzykowna inwestycja, ale tylko dzięki badaniom gospodarka jest w stanie urodzić rewolucyjne na skalę świata projekty, co w konsekwencji stanie się motorem napędowym dużej części narodowej gospodarki. Część środków z programu ma również zachęcić do inwestowania i odwiedzania Polski, oraz do zwiększenia jej atrakcyjności eksportowej przez kraje z którymi Polska ma najbardziej intensywną wymianę handlową. Wszystko w celu zwiększenia bilansu handlowego Polski na rzecz eksportu kosztem importu.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję