Google+
Program Europejskiej Współpracy TerytorialnejProgram Europejskiej Współpracy TerytorialnejProgram Europejskiej Współpracy TerytorialnejProgram Europejskiej Współpracy TerytorialnejProgram Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Dotacje na e biznes

Dotacje na e biznes to działania w ramach program operacyjnego innowacyjna gospodarka. Zadaniem tego programu jest inicjowanie nowoczesnych rozwiązań, które pozwolą ograniczyć wydatki, zwiększyć produkcję, a jednocześnie zmodernizować procesy przerobowe i usługi. Bardzo duża część środków z tego programu jest przeznaczona na badania, ale również na przedsiębiorczość internetową. W ramach funduszy na e-biznes w  latach 2007-2013 przedsiębiorcy mogli liczyć na wsparcie, aż do 600 tysięcy złotych. A to i tak kwota mniejsza niż początkowo można było uzyskać w ramach tych funduszy. Jest to do 70% wydatków kwalifikowanych, w przypadku osób poniżej 27 roku życia można było liczyć na pokrycie 85% wydatków kwalifikowanych. To bardzo duża kwota jak na podjęcie działalności gospodarczej, której miejscem działania jest Internet. Dotacje były przyznawane przez polską agencję rozwoju przedsiębiorczości. W ramach obsługi dotacji uruchomiono specjalną funkcję eksperta, który służył odpowiedziami na pytania wszystkich ubiegających się o dotację. O dotacje mogli ubiegać się mikro przedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę swojej firmy na terytorium Rzeczypospolitej polskiej. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, również miejsce zamieszkania musi znajdować się na terenie Rzeczypospolitej polskiej. Te działania mają zaktywizować osoby chcące podjąć działalność gospodarczą za pośrednictwem Internetu, która jest bardzo mało kapitałochłonna dla każdego przedsiębiorcy, w stosunku do tradycyjnie pojmowanej działalności.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję