Google+
dofinansowania unijne Legionowodofinansowania unijne Legionowodofinansowania unijne Legionowodofinansowania unijne Legionowo
Dofinansowanie unijne Pułtusk

Pułtusk będzie beneficjentem programu internet dla Mazowsza, który umożliwi włączenie całości mieszkańców do globalnej społeczności internautów. O tym jaką zaletą jest nieskrępowany dostęp do Internetu ciężko nawet dyskutować. Nie sposób również pominąć modernizację linii kolejowej przebiegającej przez nasz powiat i innych inwestycji infrastrukturalnych w drogi krajowe, czy powiatowe. Można wymieniać długo inwestycje w okolicy. Dofinansowanie unijne Pułtusk to między innymi: rozwój szpitala, umocnienie wałów Narwi, udostępnienie terenów rekreacyjnych nad Narwią, wsparcie ratownictwa gaśniczego w obszarze, przebudowa dróg gminnych, czy wsparcie budowy basenu krytego. Dużą większość działań pochodzących z funduszy unijnych pochłaniają również działania w ramach programu kapitał ludzki. Zakładają one aktywizację zawodową osób wykluczonych społecznie, w średnim wieku, czy niepełnosprawnych. Te działania w połączeniu z wsparciem rozwoju innowacji przedsiębiorstw prowadzą nie tylko do rozwoju lokalnej gospodarki, ale również do spadku bezrobocia. Polepszenie łączności internetowej i dostępu do Internetu, budowa i modernizacja infrastruktury, oraz rozwój kapitału ludzkiego wraz ze wsparciem przedsiębiorstw, to czynniki, które trwale podniosą standard życia w powiecie Pułtuskim i pozwolą mu się prężnie rozwijać. Nie można również pominąć troski o środowisko naturalne, które w naszym powiecie jest szczególnie wysoką wartością, a może również stać się atrakcją co najmniej na skalę regionu Mazowsza.

Podobne:
X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję