Google+
Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Szymon Wierciński

Specjalista ds. organizacji pozarządowych
 


Kontakt:
+48 (22) 266-02-10

Badacz, Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, Konsultant i Przedsiębiorca specjalizujący się w Zarządzaniu Strategicznym, e-biznesie i optymalizacji procesów. Zainteresowania badawcze skupione na Tworzeniu Przewagi Konkurencyjnej, modelach e-biznesowych i Negocjacjach.
Poszukuję wartości dodanej zawsze łączą wiedzę teoretyczną z praktyką.

Realizowane projekty i badania:
•  Członek zespołu badania ewaluacyjnego: „Ocena potencjału beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG.” na zamówienie Władza Wdrażająca Programy Europejskie, 11.2008-12.2008.
• Członek zespołu badania ewaluacyjnego: „Ewaluacja systemu Zarządzania i Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym w województwie świętokrzyskim” na zamówienie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, 09.2008-10.2008.
• Przygotowanie i złożenie projektu o dofinansowanie ze środków UE w ramach działania PO IG 8.1 na przedsięwzięcie „GreenGem. Charytatywność lojalnościowa.” do PARP. Projekt zatwierdzony 28.12.2008, planowane wdrożenie w pierwszym kwartale 2009 roku.
• Opracowanie raportu i przeprowadzanie badania na temat źródeł przewagi konkurencyjnej na rynku handlu elektronicznego „Identifying the sources of Sustained Competitive Advantage”, Akademia Koźmińskiego 06.2007-09.2008
• Koordynator zespołu badawczego, opracowanie raportu: „Entry strategy for Paloma Sladkogorska”, realizowanego w ramach program International Business and Management, University of Bradford, na zamówienie Paloma Sladkogorska w 2007
• Członek zespołu badania ewaluacyjnego: „Ewaluacja on-going ZPORR w województwie mazowieckim” na zamówienie Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, 05.2006.
• Członek zespołu restrukturyzacyjnego szpitala publicznego w Gryfiacach woj. pomorskie, wykonywanego przez Katedrę Strategii Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Zarządzania w Warszawie, na zamówienie SPZZOZ „Medicam” w Gryficach, 05.2005-06-2005
 
Powiązane usługi: