Google+
Szwajcarskie dotacje

RPO - Regionalne Programy Operacyjne

Regionalne Programy Operacyjne zostały utworzone i uchwalone odrębnie w każdym województwie. Obejmują one wszystkie sfery gospodarki w skali regionu. By z nich skorzystać należy realizować inwestycje na terenie danego województwa.

 


Województwo dolnośląskie:

 

Oś priorytetowa I – Przedsiębiorstwa i innowacje
Oś priorytetowa II – Technologie informacyjno-komunikacyjne  
Oś priorytetowa III- Gospodarka niskoemisyjna
Oś priorytetowa IV – Środowisko i zasoby
Oś priorytetowa V – Transport
Oś priorytetowa VI – Infrastruktura spójności społecznej   
Oś priorytetowa VII - Infrastruktura edukacyjna
Oś priorytetowa VIII - Rynek pracy
Oś priorytetowa IX – Włączanie społeczne
Oś priorytetowa X- Edukacja

 


Województwo Kujawsko-pomorskie

 

Oś priorytetowa I Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Oś priorytetowa II Cyfrowy region

Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Oś priorytetowa IV Region przyjazny środowisku

Oś priorytetowa V Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Oś priorytetowa VI Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Oś priorytetowa VII Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Oś priorytetowa VIII Aktywni społecznie

Oś priorytetowa IX Solidarne społeczeństwo

Oś priorytetowa X Innowacyjna edukacja

Oś priorytetowa XI Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Oś priorytetowa XII Pomoc techniczna

 


Województwo Lubelskie:

 

Oś priorytetowa I Przedsiębiorczość i innowacje

Oś priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna

Oś priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

Oś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne

Oś priorytetowa V Transport

Oś priorytetowa VI Środowisko i czysta energia

Oś priorytetowa VII Kultura, turystyka i  współpraca międzyregionalna

Oś priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna

Oś priorytetowa IX Pomoc techniczna

 


Województwo Lubuskie:

 

Oś priorytetowa I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu

Oś priorytetowa II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwa i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Oś priorytetowa III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego

Oś priorytetowa IV .Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej

Oś priorytetowa V. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej.

 


Województwo Łódzkie:

 

Oś Priorytetowa I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Oś priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Oś priorytetowa III Transport
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Oś priorytetowa V Ochrona środowiska
Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych
Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie
Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne
Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna

 


Województwo Małopolskie

 

Oś priorytetowa I Gospodarka Wiedzy

Oś priorytetowa II Cyfrowa Małopolska

Oś priorytetowa III Przedsiębiorcza Małopolska

Oś priorytetowa IV Regionalna Polityka Energetyczna

Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska

Oś priorytetowa VI Dziedzictwo regionalne

Oś priorytetowa VII Infrastruktura transportowa

Oś priorytetowa VIII Rynek pracy

Oś priorytetowa IX Region spójny społecznie

Oś priorytetowa X Wiedza i kompetencje

Oś priorytetowa XI Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Oś priorytetowa XII Infrastruktura społeczna

Oś priorytetowa XIII Pomoc techniczna

 


Województwo Mazowieckie

 

Oś priorytetowa I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Oś priorytetowa II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Oś priorytetowa III Regionalny system transportowy

Oś priorytetowa IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Oś priorytetowa V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

Oś priorytetowa VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Oś priorytetowa VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Oś priorytetowa VIII Pomoc techniczna

 


Województwo Opolskie

 

Oś priorytetowa I Innowacje w gospodarce

Oś priorytetowa II Konkurencyjna gospodarka

Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna

Oś priorytetowa IV Zapobieganie zagrożeniom

Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Oś priorytetowa VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców

Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna

Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji

Oś priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Oś priorytetowa XI Pomoc techniczna

 


Województwo Podkarpackie

 

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Oś priorytetowa II Cyfrowe podkarpackie

Oś priorytetowa III Czysta energia

Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego

Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna

Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Oś priorytetowa X Pomoc techniczna

 


Województwo Podlaskie

 

Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje
Oś priorytetowa IV Poprawa dostępności transportowej
Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna
Oś priorytetowa VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej
Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Oś priorytetowa IX Rozwój lokalny
Oś priorytetowa X Pomoc techniczna

 


Województwo Pomorskie

 

Oś priorytetowa I Rozwój i innowacje w MŚP

Oś priorytetowa II Społeczeństwo wiedzy

Oś priorytetowa III Funkcje miejskie i metropolitalne

Oś priorytetowa IV Regionalny system transportowy

Oś priorytetowa V Środowisko i energetyka przyjazna środowisku

Oś priorytetowa VI Turystyka i dziedzictwo kulturowe

Oś priorytetowa VII Ochrona zdrowia i system ratownictwa

Oś priorytetowa VIII Lokalna infrastruktura podstawowa

Oś priorytetowa IX Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie

Oś priorytetowa X Pomoc techniczna

 


Województwo Śląskie

 

Oś priorytetowa I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Oś priorytetowa II Społeczeństwo informacyjne

Oś priorytetowa III Turystyka

Oś priorytetowa IV Kultura

Oś priorytetowa V Środowisko

Oś priorytetowa VI Zrównoważony rozwój miast

Oś priorytetowa VII Transport

Oś priorytetowa VIII Infrastruktura edukacyjna

Oś priorytetowa IX Zdrowie i rekreacja

Oś priorytetowa X Pomoc techniczna

 


Województwo Świętokrzyskie

 

Oś priorytetowa I Innowacje i nauka

Oś priorytetowa II Konkurencyjna gospodarka

 Oś priorytetowa III Efektywna i zielona energia

Oś priorytetowa IV Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Oś priorytetowa V Nowoczesna komunikacja

Oś priorytetowa VI Rozwój miast

Oś priorytetowa VII Sprawne usługi publiczne

Oś priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Oś priorytetowa X Otwarty rynek społeczny

Oś priorytetowa XI Pomoc techniczna

 


Województwo Warmińsko-mazurskie

 

Oś priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Oś priorytetowa II Kadry dla gospodarki

Oś priorytetowa III Cyfrowy region

Oś priorytetowy IV Efektywność energetyczna

Oś priorytetowa V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

Oś priorytetowa VI Kultura i dziedzictwo

Oś priorytetowa VII Infrastruktura transportowa

Oś priorytetowa VIII Obszary wymagające rewitalizacji

Oś priorytetowa IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych  

Oś priorytetowa X Regionalny rynek pracy

Oś priorytetowa XI Włączenie społeczne

Oś priorytetowa XII Pomoc techniczna

 


Województwo Wielkopolskie

 

Oś priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Oś priorytetowa II Społeczeństwo informacyjne

Oś priorytetowa III Energia

Oś priorytetowa IV Środowisko

Oś priorytetowa V Transport

Oś priorytetowa VI Rynek pracy

Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne

Oś priorytetowa VIII Edukacja

Oś priorytetowa IX Infrastruktura dla kapitału ludzkiego  

Oś priorytetowa X Pomoc techniczna

 


Województwo Zachodniopomorskie

 

Oś priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna

Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka

Oś priorytetowa V Zrównoważony transport

Oś priorytetowa VI Rynek pracy

Oś priorytetowa VII Włączanie społeczne

Oś priorytetowa VIII Edukacja

Oś priorytetowa IX Infrastruktura publiczna

Oś priorytetowa X Pomoc techniczna

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO

Informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies.

W trosce o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełną klauzulą informacyjną oraz polityką prywatności.

X
OK, przeczytaj więcej
Szanowny Kliencie

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

ZgodyPolityka prywatności
Wyrażenie zgody

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez: Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63

Cele przetwarzania danych
 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)
Podstawy prawne przetwarzania danych
 • marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 • realizacja zamówienia/zlecenia klienta, świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 • pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych
Odbiorcy danych

Administrator oraz podmioty przetwarzający dane na zlecenie administratora danych, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontrolowanie plików cookie

Zakres akceptacji plików cookie możesz ustawić w swojej przeglądarce, zgodnie z ustawioną polityką cookie.

Polityka prywatności / cookies
Firma Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63, właściciel serwisu www.bonkowski.co, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.
§1 Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63 . W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: biuro@bonkowski.pl.

§2 Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że poprzez serwis www.bonkowski.co umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę www.bonkowski.co (telefonicznie, mailowo) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

§3 Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php
 • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy

Podmioty wymienione w §3 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§4 Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@bonkowski.pl Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

§5 Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Zobowiązujemy się do:

zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

§6 Newsletter

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63 wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej strony www.bonkowski.co zapisana na newsletter może się z niego wypisać klikając przycisk „anulować subskrypcję” na dole każdej wiadomości z newslettera. Newsletter wysyłany jest e-mailem. {company} zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomość są rozumiane informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.bonkowski.co.

Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję