Google+
dotacje unijne Serockdotacje unijne Serockdotacje unijne Serockdotacje unijne Serock

Programy wsparcia z UE

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - 9,7 mld euro (w tym wkład wspólnotowy 8,3 mld euro)
Program ma na celu wspierać innowacyjność (wdrażać nowości do praktyki gospodarczej). Priorytetem PO IG jest wspieranie przede wszystkim tych innowacji, które cechują się największym stopniem rozprzestrzeniania się, gdyż te właśnie mają największe znaczenie dla polskiej gospodarki. Innowacyjność, która cechuje się niskim stopniem rozprzestrzeniania się jest właściwa dla Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Także dolna granica projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorców określa granicę między PO IG oraz RPO, np. w działaniu „ Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” (działanie 4.4 PO IG) wsparcie uzyskują projekty o wartości powyżej 2 mln euro.
http://www.poig.gov.pl/ 
 
 Regionalne Programy Operacyjne (RPO) - wkład wspólnotowy 16,6 mld euro
Regionalne Programy Operacyjne (RPO) są dokumentami operacyjnymi, w ramach których w latach 2007 – 2013 realizowane będą działania jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz wszelkich innych instytucji, organizacji publicznych oraz prywatnych. Inwestycje te mogą dotyczyć wielu dziedzin np. infrastruktury transportowej, ochrony zdrowia itp. Środki na finansowanie 16 Regionalnych Programów Operacyjnych będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a podział funduszy pomiędzy poszczególne RPO będzie uwzględniał kryteria ludnościowe, poziom PKB na mieszkańca oraz stopę bezrobocia w powiatach.
 
 
 Nazwa Regionalnego Programu Operacyjnego  Wysokość wkładu wspólnotowego 
(podany w euro) 
Strona internetowa
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 1,2 mld
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2007 - 2013   951 mln
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013  1,2 mld
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013  439 mln
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013  1 mld
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
 1,3 mld
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Mazowieckiego na lata 2007- 2013   1,9 mld
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Opolskiego na lata 2007 - 2013   427 mln
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013   1,1 mld
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013   636 mln
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013  885 mln
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Śląskiego na lata 2007- 2013  1,7 mld
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013   725 mln
Regionalny Program OperacyjnyWarmia i Mazury na lata 2007 - 2013  1 mld
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013  1,2 mld
Regionalny Program OperacyjnyWojewództwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013  835 mln http://www.rpo.wzp.pl/
 
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) - 37,6 mld euro (w tym wkład wspólnotowy 27,9 mld euro)
Program ma na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej. PO IiŚ obejmuje problematykę podstawowej infrastruktury – technicznej i społecznej. PO IiŚ ma również na celu korzystnie wpływać na środowisko (działania zmierzające m.in. do ograniczenia zmian klimatycznych i wzrostu znaczenia „zielonej” energii, usprawnienia i zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa systemu transportowego poprzez wsparcie systemów transportu publicznego i kolejowego).
http://www.pois.gov.pl/ 
 
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - 11,4 mld euro (w tym wkład wspólnotowy 9,7 mld euro)
PO KL ma umożliwić wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich. Działanie to ma się odbywać na drodze wzrostu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcia budowy struktur administracyjnych państwa. W ramach Programu wsparciem zostaną objęte: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocja zdrowia zasobów ludzkich. PO KL składa się z 11 Priorytetów, realizowanych równoległe na poziomie centralnym i regionalnym.
http://www.efs.gov.pl/ 
 
 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013 (PO RPW) - 2,7 mld euro (w tym wkład wspólnotowy 2,3 mld euro)
W 2005 r. powstał projekt dodatkowego finansowania w latach 2007 – 2013 pięciu najbiedniejszych regionów (najniższe PKB na mieszkańca) w poszerzonej Unii Europejskiej. Środki finansowe miały pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Najbiedniejszymi regionami jest pięć województw Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie. PO PRW ma na celu zahamować tendencje stagnacyjne, które marginalizują województwa Polski Wschodniej oraz pobudzić wzrost gospodarczy w tych województwach.
http://www.polskawschodnia.gov.pl/ 
 
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW 2007 – 2013)- 17,2 mld euro (w tym wkład wspólnotowy 13,2 mld euro)
Organem finansującym wsparcie rozwoju obszarów wiejskich jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich we Wspólnocie ma uzupełniać politykę rynkową i politykę wspierania dochodów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, politykę spójności i Wspólną Politykę Rybołówstwa. PROW ma przyczynić się do poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji, następnie poprawić środowisko naturalne terenów wiejskich przez wspieranie gospodarowania gruntami, dalej poprawić jakość życia na obszarach wiejskich oraz popierać różnicowanie działalności gospodarczej.
 
 Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007 – 2013” - 778,8 mld euro (w tym wkład wspólnotowy 734 mld euro)
Program ma przyczynić się do poprawy efektywności i konkurencyjności sektora rybackiego a także racjonalności w gospodarowaniu żywymi zasobami wód. W zakresie rybactwa śródlądowego działania głównie będą się koncentrować na modernizacji istniejących gospodarstw chowu i hodowli ryb, inwestycji w przetwórstwo, poprawie jakości higieny i bezpieczeństwa pracy oraz dostosowania do wymogów ochrony środowiska bądź utrzymania zatrudnienia w tym sektorze i przeszkolenia kadr. Program zakłada również aktywizację społeczności na obszarach zależnych od rybactwa.
 
 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
Współpraca terytorialna jest osobnym celem polityki spójności Unii Europejskiej. Podkreśla ona duże znaczenie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez partnerów unijnych. W latach 2007 – 2013 z budżetu Unii Europejskiej zostanie przeznaczonych 7,75 mld euro na rozwój współpracy terytorialnej. Polska na ten cel przeznaczy 557,8 mln euro. Dodatkowe 173,3 mln euro zostanie przeznaczonych przez Polskę na współpracę trans graniczną z państwami należącymi do Unii Europejskie w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). 
Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO

Informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies.

W trosce o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełną klauzulą informacyjną oraz polityką prywatności.

X
OK, przeczytaj więcej
Szanowny Kliencie

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

ZgodyPolityka prywatności
Wyrażenie zgody

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez: Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63

Cele przetwarzania danych
 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)
Podstawy prawne przetwarzania danych
 • marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 • realizacja zamówienia/zlecenia klienta, świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 • pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych
Odbiorcy danych

Administrator oraz podmioty przetwarzający dane na zlecenie administratora danych, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontrolowanie plików cookie

Zakres akceptacji plików cookie możesz ustawić w swojej przeglądarce, zgodnie z ustawioną polityką cookie.

Polityka prywatności / cookies
Firma Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63, właściciel serwisu www.bonkowski.co, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.
§1 Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63 . W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: biuro@bonkowski.pl.

§2 Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że poprzez serwis www.bonkowski.co umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę www.bonkowski.co (telefonicznie, mailowo) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

§3 Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php
 • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy

Podmioty wymienione w §3 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§4 Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@bonkowski.pl Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

§5 Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Zobowiązujemy się do:

zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

§6 Newsletter

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Bońkowski Consulting, Pułtuska 56, 05-140 Serock, NIP: 536-172-27-63 wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej strony www.bonkowski.co zapisana na newsletter może się z niego wypisać klikając przycisk „anulować subskrypcję” na dole każdej wiadomości z newslettera. Newsletter wysyłany jest e-mailem. {company} zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomość są rozumiane informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.bonkowski.co.

Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję