Google+
dotacje unijnedotacje unijnedotacje unijnedotacje unijnedotacje unijne
Tutorland Danuta Grzywacz

Tutorland Danuta Grzywacz

ul. Piaskowa 5

05-110 Jabłonna

 

Przedszkole Tutorland prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczo-profilaktyczną oraz wychowawczą. Do zadań przedszkola należy w szczególności: zapewnienie dzieciom warunków pobytu w przedszkolu jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych, zadbanie o warunki pełnego bezpieczeństwa, prowadzenie żywienia dzieci zgodnie z  obowiązującymi normami, zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci, współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania celem ujednolicenia metod żywienia i pielęgnacji, w szczególności dzieci do 1 roku życia.

 

Przedszkole stanowi zgrany zespół profesjonalnych pedagogów, którym zależy na rozwoju intelektualnym dzieci.

 

Nowoczesne przedszkole posiada bardzo duży bezpieczny, położony w zaciszu lasu i zieleni plac zabaw, umożliwiający dzieciom swobodne zabawy na świeżym powietrzu. Tutorland zapewnia również bardzo dobre warunki lokalowe, duże jasne sale wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki, wspomagające wszechstronny rozwój dziecka.

X
OK, przeczytaj więcej
ZgodyPolityka prywatności
Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję