Google+
Program Operacyjny Rozwój Polski WschodniejProgram Operacyjny Rozwój Polski WschodniejProgram Operacyjny Rozwój Polski WschodniejProgram Operacyjny Rozwój Polski WschodniejProgram Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Konduktorska 18/15
00-775 Warszawa
tel.: 0 22 406 07
faks: 0 22 406 07 82
e-mail: office@pulaski.pl
www.pulaski.pl
 
 
 
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależną, apolityczną instytucją, której misją jest propagowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji, oraz wspieranie działań mających na celu umacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi swoją działalność zarówno w Polsce jak i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej jak i Ameryki Północnej.

Fundacja mogła powstać dzięki przemianom politycznym, które nastąpiły w Polsce po 1989 roku. Ideały generała Kazimierza Pułaskiego (wolność, sprawiedliwość i demokracja) stanowią inspirację dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundację. Działania Fundacji obejmują m.in.: prowadzenie badań naukowych, opracowywanie publikacji i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów.

Fundacja jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji Pozarządowych www.warsawcongress.pl oraz twórcą Platformy Komunikacyjnej dla Organizacji Pozarządowych www.non-gov.org

Fundacja przyznaje Nagrodę Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego "rycerz wolności" dla wybitnych postaci zasłużonych w promowaniu demokracji. Nagrodę dotychczas otrzymali profesor Władysław Bartoszewski oraz profesor Norman Davies.

Fundacja Pułaskiego jest jedną z dwóch polskich organizacji pozarządowych posiadających status organizacji partnerskiej Rady Europy. Fundacja jest również członkiem "Grupy Zagranica" zrzeszającej największe polskie organizacje pozarządowe zajmujące się współpracą z zagranicą.
 
Misją Fundacji jest: "Propagowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji, oraz wspieranie działań mających na celu umacnianie społeczeństwa obywatelskiego."
 
 
 
Źródło: www.pulaski.pl