Google+
dofinansowania unijne Pułtuskdofinansowania unijne Pułtuskdofinansowania unijne Pułtuskdofinansowania unijne Pułtuskdofinansowania unijne Pułtusk
Fundacja LEM
Fundacja LEM
ul. Trembacka 4, 00-074 Warszawa
 
WWW: http://www.lem.org.pl
 
 
Fundacja LEM została powołana przez Krajową Izbę Gospodarczą, jedną z największych instytucji otoczenia biznesu w Polsce, mającą wieloletnie doświadczenie i wiedzę o potrzebach przedsiębiorców, w tym podmiotów należących do sektora rynku Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), specyfice jego wymagań, prawie gospodarczym, polskich rozwiązaniach instytucjonalnych oraz otoczeniu legislacyjnym.
 
Celem powołania Fundacji jest rozszerzenie ilościowego i jakościowego zakresu usług świadczonych przez Krajowa Izbę Gospodarczą na rzecz przedsiębiorców, przy wzroście poziomu złożoności tych usług oraz potrzebie osiągania dalszego wzrostu satysfakcji ich odbiorców. Zamierzeniem Fundacji jest także skorzystanie z programów pomocowych UE oraz skupienie wokół siebie wiodących organizacji i partnerów rynkowych (krajowych i zagranicznych) w celu doskonalenia oferty produktów, usług i gotowych rozwiązań, wspierających działalność polskich podmiotów gospodarczych, w tym zwłaszcza należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie informacji, usług i wdrożeń dotyczących: innowacji, finansów, prawa, nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych.
 
Decyzja o powołaniu do życia Fundacji LEM była konsekwencją prowadzonej od lat aktywności KIG w tych obszarach, a także wyrazem zaangażowania w procesy dostosowywania rynku polskiego do otwartego rynku Unii Europejskiej i jej standardów. Powołanie fundacji o charakterze "non- profit" pozwoli również na oddzielenie działalności pro publico bono od działalności pomocowej, gospodarczej i biznesowej, a dzięki temu pozwoli na włączanie się jej przyszłych fundatorów w ważne inicjatywy społeczne.
 
Ważnym celem Fundacji jest aktywizacja i wsparcie rynku MSP poprzez zbudowanie ogólnokrajowej platformy świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem i obsługą szeroko rozumianego sektora przedsiębiorstw. Do podstawowych wyzwań stojących przed Fundacją należą: inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwoju kontaktów i współpracy między przedsiębiorstwami i grupami zawodowymi, podejmowanie działań służących zrównoważonemu, stabilnemu rozwojowi.
 
 
Źródło: http://www.lem.org.pl