Google+
dotacje dla Obszarów Wiejskichdotacje dla Obszarów Wiejskichdotacje dla Obszarów Wiejskichdotacje dla Obszarów Wiejskich

Anna Lechmańska

Kierownik biura
 

Anna Lechmańska


Kontakt:
+48 (22) 266-02-10
+48 533-266-201

Odpowiada za sprawną pracę biura i właściwą tej pracy organizację. Do jej obowiązków należy koordynowanie przepływu informacji, korespondencji, współpraca z klientami i współpracownikami, tworzenie i monitorowanie harmonogramu działań zarządu oraz organizacja spotkań.


Prywatnie jest absolwentką politologii Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Bogaty wachlarz zainteresowań z zakresu marketingu pozwala jej na selektywne kierowanie uwagi na najważniejsze punkty przedłożonych projektów. Ponadto jest zapaloną miłośniczką gór i wszystkiego co jest z nimi związane.  

 

Ponadto jest akredytowanym doradcą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo” przyznawanej przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w zakresie specjalizacji:

 

Prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej

Innowacje i nowe technologie
 Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności  

 

Powiązane branże: